Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Begraafplaats in het bos stuit op weerstand omwonenden

Home

door John Hoogerwaard

Begraven worden onder een eik, midden in het bos. Het summum van laatste rust. Maar omwonenden vrezen juist dat de bosbegraafplaats in het Overijsselse Lettele hun rust voorgoed zal verstoren. Ruim 25 jaar liep Jan Jaap van Almenkerk (52) met het idee voor een bosbegraafplaats. Het bleef lang bij ideeën, totdat hij een zoon verloor en wederom merkte dat het bos hem enorme troost schonk.

Maar begraven in bosgebieden lokt vooral bij direct omwonenden felle protesten uit. Eerst liep het dorpje Okkenbroek bij Deventer te hoop tegen de plannen. Nu zijn de initiatiefnemers in het verderop gelegen Lettele op weerstand gestuit.

Bosbegraven is volgens Van Almenkerk bedoeld voor mensen die hechten aan rust en sfeer. Mensen die iets anders willen dan de traditionele graven met rijen zerken. ” Op een normale begraafplaats zijn 1000 graven op een hectare. Wij willen er maximaal 150. En er is maar een ceremonie per week, om de rust niet te verstoren.” Kees Dee (51), die in januari een woning en grond kocht naast de 8 hectare van de bosbegraafplaats, wantrouwt dit alles. Wat voor garanties Van Almenkerk, die samen met Balling Tilma de stichting Oerbosch vormt, ook geeft: de natuur lijdt onder de 1200 geplande graven, denkt Dee. ” Ik heb de grond hier juist gekocht om de natuur te beschermen”, zegt hij, wandelend over zijn terrein, dat afwisselend is begroeid met eiken en naaldbomen.

Hij wijst op een haviksnest, vlakbij het toekomstige begrafenisterrein. ” Die haviken heb ik al weken niet gezien, vanwege allerlei landmetingen. Het evenwicht is nu al verstoord. En straks wemelt het hier van de mensen die een graf zoeken.” De stichting Oerbosch werkt zonder winstoogmerk en belooft 30 procent van de opbrengst te besteden aan natuurverbetering. Een winwinsituatie, volgens Van Almenkerk. De grond brengt nu geen geld op voor de eigenaar, de stichting IJssellandschap. ” Je doet het bos geen geweld aan, want er worden geen paden aangelegd of bomen gekapt. Versierselen zijn niet toegestaan, zelfs geen bloemen. Maar er komt wel geld binnen voor duurzaam beheer van het hele gebied.” Dee en zijn medestanders in actiegroep ' t Zwatte Kwoad denken echter dat geld de enige drijfveer is. Alle beloften zoals een begrafenis per week, nauwelijks verkeersoverlast, geen tierelantijnen: ze geloven het niet. Als de eerste vergunningsaanvraag er ligt, zullen ze alles aangrijpen om bezwaar te maken. ” Niet omdat het in mijn achtertuin is”, zegt Dee. ” Het zijn altijd maar die economische belangen, dat moet eens stoppen.” Initiatiefnemer Van Almenkerk betreurt het oproer. Hij kan niet genoeg benadrukken dat het hem vooral om de verwezenlijking van zijn dromen en idealen gaat. ” Dat ze bezwaar maken, is hun goed recht. Maar wij geloven in dit project en houden rekening met alle wetten en regels. Als we iets fout doen, worden we vanzelf op de vingers getikt.”

Deel dit artikel