Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Bank zegt nee, dus boer zoekt alternatief krediet

Home

VAN ONZE REDACTIE ECONOMIE

Rapport: Agrariërs lenen in toenemende mate bij familie en doen aan crowdfunding

De in- en uitvoer van agrarische producten nam in 2013 licht toe. Ondanks dit succes moeten steeds meer Nederlandse boeren op zoek naar alternatieve financieringsvormen als ze in hun bedrijf willen investeren en willen groeien. Banken zijn voorzichtiger geworden met krediet, waardoor boeren minder geld kunnen lenen.

Dit valt te lezen in het 'Landbouw Economisch Bericht 2014' van het Landbouw Economisch Instituut (Lei), dat gisteren uitkwam. Door schaalvergroting is het bedrag aan externe financiering in tien jaar tijd toegenomen van 315.000 naar 765.000 euro. Van deze schuld is zo'n 50.000 euro niet meer geleend bij banken, maar bij familie, kredietunies en via crowdfunding.

Het laatste is vooral populair bij de biologische landbouw en investeringen die zijn gericht op duurzaamheid en dierenwelzijn. Het zijn vooral lokale consumenten die betrokken zijn bij deze vorm van crowdfunding. Ze worden ook wel 'local-food-initiatieven' genoemd. Door de recente voedselschandalen met vlees en de uitbraak van het Ehec-bacterie bij Duitse kiemtelers in 2011 zijn kritische consumenten bereid om te investeren in lokale voedselprojecten met behulp van crowdfunding.

De verwachting is ook dat er op korte termijn coöperaties van agrarische ondernemers zullen ontstaan die als kredietunies gaan fungeren. Deze zullen vooral georganiseerd worden per bedrijfstak of per regio. Op deze manier helpen collega boeren elkaar aan leningen tegen een redelijke rente. Familieleningen blijven van oudsher een belangrijke bron van krediet en zullen dat ook in de toekomst blijven, volgens het Lei.

De noodzaak om tot andere financieringsvormen te komen wordt steeds dwingender. De banken moeten van toezichthouders grotere kapitaalbuffers aanhouden en zijn minder bereid tot kredietverschaffing of eisen dat een deel door middel van een andere financiering tot stand komt. Toch is het afknijpen van kredietlijnen opmerkelijk gezien de groei die de agrarische sector doormaakt, niet alleen met steeds grotere bedrijven, maar ook met steeds meer export. De uitvoer nam in 2013 toe met 5 procent naar 83 miljard euro. De import groeide met 2 procent naar 56 miljard. Het handelsoverschot ten faveure van Nederland door de agrarische sector is enorm.

Toch kijken steeds meer boeren naar andere landen om hun bedrijf voort te zetten, zo onderzocht het Lei. Midden- en Oost Europa bieden goedkope grond, minder dure huisvesting, lagere lonen en minder regels. De verwachting is dat vooral vleesvarkenshouders aangetrokken worden door de vestigingsvoorwaarden in Polen, Roemenië, Bulgarije en andere landen uit die regio.

Deel dit artikel