Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Badminton

Home

In Trouw van vrijdag 26 juli staat een artikel van de hand van Johan Woldendorp genaamd: Topsport in Nederland is rijp voor strikt professionalisme; Wetenschappelijke benadering is eerste stap. Hoewel de strekking van het artikel duidelijk en klaar is, staat er toch een fout in. Het gaat om de zin: “De tennissers, schutters, kanoërs en badmintonners maakten op hun Olympische route niet een ommetje langs het BOK- loket.”

In opdracht van de Nederlandse Badminton Bond zijn aan twee jonge onderzoekers, drs. L. J. Klok en drs. B. J. den Hollander, drie opdrachten gegeven voor BOK (Body of Knowledge)-projecten. Twee inspannings-fysiologische onderzoeken onder leiding van drs. Klok en één toegepast sportpsychologisch onderzoek door ondergetekende.

Bijna alle Olympische deelnemers, die voorgedragen zijn door de NBB en uitgezonden zijn door het NOC*NSF hebben aan de twee inspannings-fysiologische BOK-projecten deelgenomen (in de periode juni 1995 tot maart 1996). Aangezien er geen normtabel voorhanden was is het tweede BOK-project van start gegaan en ook hier hebben enkele Olympische badminton-deelnemers hun medewerking aan verleend. Het BOK-loket lag dus wel degelijk op de Olympische route van de badmintonners.

De NBadmB kan zich helemaal vinden in de titel van dit artikel: “Topsport in Nederland is rijp voor strikt professionalisme.”

Zeist Drs. B. J. den Hollander

Naschrift: Bij het maken van het artikel heeft Johan Woldendorp gebruik gemaakt van gegevens, verstrekt door NOC-NSF.

Deel dit artikel