Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Bach had met 44 een meestergetal

Home

door Peter van der Lint

Het Bachjaar. Concerten, cd's, biografieën, balletten, toneelstukken, tentoonstellingen en curiosa - 250 jaar na zijn dood wordt de componist der componisten alom geëerd en geprezen. Aflevering 11 van een wekelijkse rubriek over alles wat met Bach te maken heeft: numerologie.

Vandaag is niet zomaar een dag. Vandaag begint volgens de kalender de lente, maar het is ook de verjaardag van Johann Sebastian Bach. Op 21-3-1685 werd Bach in Eisenach geboren. In dit Bach-jaar gedenken we evenwel niet zijn geboorte, 315 jaar geleden, maar het feit dat hij 250 jaar terug stierf. Ach, het zijn ook maar getallen: 315, 1685, 3, 21 of 250. En toch hebben getallen juist bij de persoon van Bach een bijzondere betekenis.

Bach en het getal. Het is een onderwerp waarover heel fel en wisselend wordt geschreven en gesproken. Heeft Bach in zijn composities gebruikgemaakt van een onderliggende geheime getallensymboliek? Of is het louter toeval dat het getal 14 bijvoorbeeld zo vaak in zijn stukken te ontdekken valt. Volgens de simpele alfabetcode B=2, A=1, C=3 en H=8 hebben onderzoekers en wetenschappers via een simpele optelsom met dat getal 14 hele composities blootgelegd. Alsof ze piramides aan het opmeten waren, die ook volgens bepaalde afstandsverhoudingen zijn gebouwd. Absurde vormen nam dat soms aan. Ik herinner me een college waarin de spreker op een gegeven moment een getal van zeven cijfers op het bord had geschreven. Toen bleef het even stil, omdat hij verstrikt was geraakt in zijn eigen berekeningen en niet meer wist waar dat opgeschreven getal ook al weer voor stond. In die stilte riep iemand gepikeerd vanuit de zaal: ,,Da's vast het telefoonnummer van Bach.''

Bach die graag met getallen goo chelde en daar toch nog geweldig in het oor liggende composities omheen wist te bouwen. Al is er maar iets van waar, dan is het al wonderbaarlijk wat Bach ermee wist te doen. In ieder geval heel wat anders dan de componisten uit de twintigste eeuw die met het gooien van dobbelstenen (de zogenoemde aleatoriek) hun muziek vorm en inhoud meenden te moeten geven. Dat dobbelen leverde een soort mens-erger-je-niet-muziek op; vaak niet om aan te horen!

Bach en het getal. Zou het niet interessant zijn om Bachs abstracte geboortegetallen te onderzoeken? Volgens de numerologie kun je aan de hand van bepaalde berekeningen met je geboortegetallen een beter inzicht in jezelf verwerven. Dat wil zeggen dat je bepaalde gaves, beperkingen en andere kenmerken die te maken hebben met je persoonlijkheid beter kunt begrijpen. Pythagoras hield zich al bezig met getallen en hun vibratie. Volgens hem heeft elk getal zijn vibratie-invloed en daarmee zijn eigen speciale kenmerken.

De Argentijnse Isabel Capelli, die al lang in Nederland woont, heeft een praktijk in het Zuid-Amerikaanse winkeltje Santa Jet in de Amsterdamse Prinsenstraat. Op verbluffende wijze leest zij daar de lijnen in iemands handen en koppelt die bevindingen aan numerologische berekeningen van de geboortedatum. Aan haar werden de getallen 21, 3 en 1685 voorgelegd (de naam Bach werd niet genoemd) met het verzoek op basis daarvan een karakterbeschrijving te maken.

Volgens Capelli heeft 21 maart te maken met een redelijk ongecompliceerde persoonlijkheid. Iemand die krachtig is, expansief met een grote behoefte aan zelfexpressie. Uit Capelli's berekeningen kwam naar boven dat de getallen 3 en 26, en daarmee ook het getal 8 (2+6) erg belangrijk zijn. Via een ingewikkelder optelsom komt nog het getal 44 bovendrijven en ook daar dringt de 8 (4+4) zich op. In de numerologie is 44 een meestergetal en dat staat voor iemand met een heel apart leven. Iemand met zoveel 8 heeft volgens Capelli een geweldig doorzettingsvermogen. Hij straalt natuurlijk gezag uit, hij heeft plichtsbesef, discipline, geduld en daardoor ook financieel succes. Aan de negatieve kant staan koppigheid en onrechtvaardigheid.

Het zijn bevindingen die redelijk overeenkomen met wat we over Bach weten: een harde werker, een autoriteit op muziekgebied die een goedbelegde boterham verdiende voor zijn grote gezin. Of Bach ook koppig en onrechtvaardig is geweest? De combinatie van 3 en 8 levert verder de begrippen religie, kennis en verbeeldingskracht op. Als vervolgens ook nog de 7 een belangrijke rol blijkt te spelen, komt Capelli voor het eerst met het begrip muziek. En dat terwijl de 7 staat voor iemand die probeert door te dringen in de mysterie van het bestaan en dat alleen kan bereiken door stilte. Misschien componeerde Bach wel in volmaakte stilte, waarbij de muziek onhoorbaar in zijn hoofd klonk.

Capelli concludeert dat de persoon in kwestie (van wie ze nog steeds de naam niet kent) zeer wel een beroep kan hebben gehad waarin geloof en kunst zeer belangrijk waren. En of je er nou waarde aan hecht of niet, die conclusie is op zijn minst frappant voor iemand die zeker tachtig procent van zijn ongeëvenaarde composities voor kerkelijk gebruik schreef.

Deel dit artikel