Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

B en W Amsterdam wijzen voorstel voor referendum af

Home

ROMANA ABELS

AMSTERDAM - Een hamerstuk zal het vanmiddag niet zijn. Daarvoor is er de afgelopen tijd te veel ophef over geweest. Maar dat de gemeenteraad akkoord zal gaan met de verkoop van het Amsterdamse kabelnet KTA aan A 2000 staat vast. Een voorstel tot een referendum over het onderwerp werd afgewezen. “Deze zaak heeft spoedeisend belang”, vonden burgemeester en wethouders.

Kabel Televisie Amsterdam (KTA) is, met ongeveer 400 000 aansluitingen, het grootste kabelnet van West-Europa. Daar heeft het consortium A 2000, een gelegenheidscombine van Philips en US West, 700 miljoen gulden voor over. Geld dat de gemeente Amsterdam goed kan gebruiken om een aantal woningbouwprojecten te realiseren.

Vandaag precies een jaar geleden kondigde het college van B en W aan de kabel te willen verkopen. Vele gegadigden meldden zich aan, maar A 2000 bleek uiteindelijk het gunstigste aanbod te hebben en beloofde alle 26 kanalen op de kabel door te blijven geven. Bovendien garandeerde het bedrijf, dat de prijs voor een kabelnetaansluiting, nu iets meer dan veertien gulden per maand, niet hoger zou worden .

Met A 2000 spraken B en W ook af, dat tien procent van de capaciteit beschikbaar blijft voor gemeenschapsdiensten, en dat er voor 1997 data-communicatie en voor 2000 telefonie mogelijk is op de kabel. Met die ontwikkelingen is veel investeringsgeld gemoeid, terwijl het telefoonverkeer voor de Amsterdamse burgers er waarschijnlijk een stuk goedkoper mee wordt.

Maar twee voorvechters van verregaande digitalisering en een milieuman zijn dat niet. Zij menen dat een goudmijn veel te goedkoop en onnadenkend van de hand wordt gedaan. Luc Sala, eigenaar van een cybercentrum in de stad met de naam 'Mystèr 2000', ronselde ruim voldoende handtekeningen om een referendum over het onderwerp te houden. Volgens hem is met de verkoop van KTA de zeggenschap over een basisvoorziening verloren gegaan. Sala vond in Marcel Bullinga van de Digitale Burgerbeweging en in Roel van Duijn, raadslid voor De Groenen, medestanders. Die twee zijn bang dat de burgers in de toekomst tòch meer geld zullen moeten betalen.

Dat er geen referendum kan worden gehouden, beargumenteert B en W door te stellen, dat voorbereiding van zo'n volksraadpleging ongeveer acht maanden in beslag neemt. En uitstel van de verkoop zou de gemeente vier miljoen gulden per maand aan rente kosten. Bovendien duldt de koper van het net absoluut geen uitstel.

Roel van Duijn zal vanmiddag in de raadsvergadering nog zijn best doen om de uitverkoop van de kabel aan de commercie tegen te houden. Maar hij is waarschijnlijk de enige.

Behalve over KTA zal de Amsterdamse gemeenteraad vandaag ook een besluit nemen over de verkoop van de stadsnieuwszender AT 5 aan het uitgeverijconcern Perscombinatie en over de zenderindeling van volgend jaar. Ook dat laatste heeft voor veel ophef gezorgd. Zo had in eerste instantie de programmaraad aanbevolen om de muziekzender MTV van het net te halen. De zender wilde niet betalen voor doorgifte van zijn uitzendingen. Nu MTV alsnog akkoord is gegaan, is het besluit over die zender uitgesteld.

De sportzender Eurosport zal wellicht wèl verdwijnen. Een handtekeningenactie heeft weliswaar 15 000 handtekeningen opgeleverd, maar de gemeenteraad zal onverbiddelijk zijn. Als de zender niet wil betalen, dan krijgt hij ook geen toegang tot de Amsterdamse kabel.

Deel dit artikel