Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Asielzoekers crimineler dan Groningers?

Home

Van onze verslaggever

De burgemeesters in de regio Groningen worden binnenkort door korpsbeheerder Wallage en korpschef Welten van de Groningse politie alsnog ingelicht over het rapport 'Asielzoekers crimineler?'. De regioburgemeesters hadden Wallage om opheldering gevraagd nadat het geheime rapport via het Nieuwsblad van het Noorden was uitgelekt.

Het rapport dat eind 1999 klaar was, is sindsdien om onopgehelderde reden geheimgehouden. Alleen de regioburgemeesters in Groningen -van wie er drie een asielzoekerscentrum in hun gemeente hebben- worden nu in strikt vertrouwen ingelicht over de inhoud van het rapport. Meest opvallende aspect hiervan is de suggestie dat de criminaliteit onder asielzoekers zes keer hoger is dan onder Groningers.

De woordvoerder van burgemeester Wallage ontkende gisteren aanvankelijk het bestaan van het rapport. Volgens hem was er sprake van een 'een constructie van journalisten'. Pas nadat hij werd geconfronteerd met uitlatingen van woordvoerder Pieter Boomsma van het regiokorps Groningen, die het bestaan van het rappport bevestigde, erkende ook de gemeente het bestaan ervan.

Volgens Boomsma is het rapport gemaakt om antwoord te geven op de vraag van de burgemeester 'een beeld te scheppen van een heleboel aspecten van het criminaliteitsgebeuren'. ,,Het rapport is een interne notitie ten behoeve van de beheersdriehoek van burgemeester, politiechef en hoofdofficier van justitie'', aldus Boomsma.

Opmerkelijk is dat Wallage juist deze week in de editie van weekblad Vrij Nederland schreef dat in Nederland ,,wel degelijk openlijk over het migratievraagstuk werd en wordt gesproken, ook in de PvdA''.

Het PvdA-kamerlid B. Middel drong eerder deze week bij staatssecretaris Kalsbeek van justitie aan op openbaarmaking van het Groningse rapport. De voorganger van Kalsbeek, Job Cohen, ontving dit rapport overigens al begin vorig jaar.

De uitkomsten van het Groningse rapport komen overeen met die van het rapport 'Allochtone verdachten in 1998' van de landelijke politie dat in december uitlekte.

Ook daaruit bleek een relatief hoge criminaliteit van asielzoekers. Dit rapport werd, op last van het ministerie van binnenlandse zaken, evenmin openbaar gemaakt.

Deel dit artikel