Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Arts mag niet weglopen bij hulp bij zelfdoding

Home

Marten van de Wier

Een oudere tekent haar wilsverklaring. (De afgebeelde vrouw komt niet in dit verhaal voor.) ANP XTRA ROOS KOOLE © ANP XTRA

Een huisarts schond de euthanasiecode door zijn patiënt alleen te laten, nadat die een dodelijk drankje had gedronken.

De huisarts die hulp bij zelfdoding verleende, maar niet bij zijn patiënt bleef, heeft onzorgvuldig gehandeld. Dat oordeel velt de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie. De arts gaf zijn patiënt, een vijftiger met leukemie, een dodelijk drankje. De patiënt dronk dat zelf op en zei daarna tegen de arts dat hij wel kon vertrekken. Die ging naar zijn praktijk. Voor zover bekend, verliep de zelfdoding probleemloos.

Lees verder na de advertentie
Een arts moet bij zijn patiënt blijven, om te kunnen ingrijpen bij complicaties, bijvoorbeeld als de patiënt het dodelijke middel uitbraakt

Toch handelde de arts in strijd met de euthanasiecode en de richtlijn van artsenorganisatie KNMG, zo stelt de toetsingscommissie in een gisteren gepubliceerd oordeel. Een arts moet bij zijn patiënt blijven, om te kunnen ingrijpen bij complicaties, bijvoorbeeld als de patiënt het dodelijke middel uitbraakt. Hij mag zich alleen terugtrekken in een aangrenzende kamer als de patiënt daarom vraagt.

De arts wist dat niet, zo vertelde hij bij de toetsingscommissie. Zijn praktijk was op vijf minuten afstand van het huis van de patiënt, dus hij zou snel terug kunnen zijn. De commissie vindt dat niet genoeg. De huisarts vulde bovendien niet het officiële meldingsformulier in. Dat deed hij pas op verzoek van de toetsingscommissie. “Mijns inziens is dit verslag een nutteloze bureaucratische aanvulling op het reeds uitvoerige dossier”, schreef hij erbij.

Summier 

De commissie, die spreekt van een ‘uiterst summier verslag’, riep de arts op voor een mondelinge toelichting. Die weigerde te verschijnen. Pas na aandringen kwam hij alsnog. De arts vond dat hij zijn tijd verknoeide met het gesprek. Toen de commissie hem vroeg het meldingsformulier beter gemotiveerd in te vullen, zei de arts dat hij ‘helemaal klaar was met deze club’.

De ‘opmerkelijke gang van zaken’ rond de beoordeling rekent de commissie de arts niet aan, nu die heeft aangeven binnen een jaar te stoppen als huisarts. ‘Voor iemand die een zo grote weerzin toont tegen de wettelijk geregelde verplichting om (…) een zorgvuldige verantwoording af te leggen, is in ieder geval de enige juiste gevolgtrekking om zich in de toekomst van deze handelingen te onthouden’, zo staat in het oordeel.

De beslissing om hulp bij zelfdoding te verlenen was volgens commissie overigens wel zorgvuldig. Nu het handelen van de arts als deels onzorgvuldig is bestempeld, kijkt het Openbaar Ministerie of strafrechtelijk onderzoek nodig is. 

Lees ook:

Dodelijk drankje is een goed alternatief voor de injectiespuit bij euthanasie

De orale euthanasiemethode, waarbij patiënten zelf een dodelijk drankje drinken, had bij artsen een slechte naam, maar dat is niet langer terecht, blijkt uit onderzoek.

Euthanasie bij vergevorderde dementie kan tóch, ook met slaapmiddel

Een nieuw geval van euthanasie bij een wilsonbekwame patiënt kan wel door de beugel, oordeelt de toetsingscommissie.Eerder werd een arts daarom berispt.

Deel dit artikel

Een arts moet bij zijn patiënt blijven, om te kunnen ingrijpen bij complicaties, bijvoorbeeld als de patiënt het dodelijke middel uitbraakt