Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Antroposofen pogen schade te herstellen na verwijt racisme

Home

DEN HAAG (ANP) - De pas opgerichte vereniging Akta-Internet wil de schade herstellen die de vrije scholen hebben geleden door de racismekwestie. Dit voorjaar kwam de antroposofische beweging in opspraak door beweringen over racisme bij Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie.

“We waren te weinig bekend, met alle risico's van dien,” aldus woordvoerder J. Hendriks van de Vereniging van Vrije scholen voor ambachten, kunst, techniek en architectuur. Akta-Internet wil vooral informatie over de zeshonderd vrije scholen in de hele wereld verspreiden. Ook wil de vereniging internationale contacten bevorderen tussen mensen die betrokken zijn bij de Vrije-schoolbeweging. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, zoals Internet.

De vereniging wil informatie over de antroposofische scholen verspreiden door middel van een eigen nieuwsbrief, een eigen pagina (site) op Internet en allerlei publicaties. Ook verouderde of onjuiste informatie wordt opgespoord en waar mogelijk vervangen.

Zo is in het bestand van het Anti-racisme informatiecentrum (Aric) te Rotterdam de samenvatting van de brochure 'Uit de Vrije School geklapt' neutraler gemaakt, aldus Hendriks. In die brochure beschrijft Toos Jeurissen, moeder van twee kinderen op een antroposofische school, Steiners vermeende rassenleer. Onder toezending van het boekje vroeg ze alle Vrije scholen zich van Steiners racistische uitspraken te distantiëren.

Het Anti-discriminatie-overleg (ADO) te Utrecht riep in dit verband ouders op hun kinderen niet meer naar antroposofische scholen te sturen. “Soms worden er onder het masker van anti-racisme acties gevoerd om je in diskrediet te brengen,” zegt Hendriks. Hij verwijst naar Aric en ADO die jaarlijks tonnen overheidssubsidie ontvangen. “Soms creëren ze wel eens een geval om het jaar daarop weer voor subsidie in aanmerking te komen.”

Dit voorjaar onderschreef de inmiddels afgetreden vice-voorzitter C. Wiechert van de Antroposofische vereniging in een radioprogramma van de Humanistische omroepstichting uitspraken van Steiner die wezen in de richting van racisme. Het bestuur van de Antroposofische vereniging liet in een verklaring weten: “Voorzover bij Rudolf Steiner sprake is van een rassenleer nemen wij daar uitdrukkelijk afstand van”.

Deel dit artikel