Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Anti-homo heeft vooral (ook) met religie te maken

Home

(TROUW)

Het klopt: allochtonen in Nederland denken veel minder positief over homo's en lesbiennes dan andere Nederlanders. Maar vergeleken met bijvoorbeeld laagopgeleiden en streng kerkelijken van autochtone komaf zijn de verschillen minder groot.

En omdat allochtonen vaak laagopgeleid of streng in de religieuze leer zijn, zijn die verschillen in opvatting tussen allochtonen en autochtonen minder opvallend dan ze lijken.

Dat valt op te maken uit de eerste zogeheten LHBT Monitor van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Van alle Nederlanders staat 70 procent positief tegenover homo's en lesbiennes (23 procent neutraal). Onder mensen met hoogstens een vmbo-achtergrond is dat 55 procent, onder degenen die zich 'beslist religieus' noemen 40 procent.

Vooral als homoseksualiteit dichtbij komt, kijken Nederlanders van bijvoorbeeld Turkse en Marokkaanse komaf er negatiever tegenaan. Ruim driekwart van hen vindt het problematisch als hun kind met iemand van hetzelfde geslacht zou gaan samenwonen, tegen 11 procent van de autochtone Nederlanders. Het homohuwelijk is volgens ongeveer een derde van de niet-westers allochtonen een goede zaak, tegen 83 procent van de autochtonen.

Twee derde van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders vindt wel dat homo's en lesbiennes hun leven moeten leiden zoals zij dat willen. Van alle Nederlanders samen is 92 procent die mening toegedaan.

Samen met Zweden en Denemarken is Nederland met dat laatste percentage het minst homofobe land van Europa. Met name een paar Oost-Europese landen bungelen daar ver onder: Polen (51 procent) en Estland (41 procent). En omdat de tolerantie in West-Europese landen zelfs nog iets toeneemt, maar in het oosten niet, groeien de verschillen binnen Europa nog licht.

Deel dit artikel