Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Amsterdam stopt uitkering minder snel

Home

Laura van Baars

De gemeentelijk ombudsman van Amsterdam leverde forse kritiek op het bijstandsbeleid. Wethouder Ossel gaat scherper selecteren.

De Amsterdamse wethouder Freek Ossel gaat scherper onderzoeken of een bijstandsuitkering mag worden opgeschort. Hij reageerde gisteren via een brief op het kritische rapport dat de gemeentelijke ombudsman maandag over het Amsterdamse opschortingsbeleid publiceerde. Te makkelijk zou de Dienst Werk en Inkomen (DWI), de voormalige sociale dienst, uitkeringen stopzetten als klanten niet op een afspraak komen opdagen of hun inkomstenverklaringen niet tijdig indienen. Dat is in veel gevallen wel een erg drastische maatregel, vindt de ombudsman. Er wordt volgens zijn bevindingen onvoldoende rekening gehouden met de omstandigheden van de klant.

Wethouder Ossel benadrukt dat DWI zich wel degelijk bewust is van de problemen waar bijstandsgerechtigden in verzeild raken als zij niet over hun uitkering kunnen beschikken. Uitgangspunt moet echter wel zijn dat zij aan hun wettelijke verplichtingen voldoen: reageren op oproepen en inkomensverklaringen insturen. Echter, onnodige opschortingen moeten voorkomen worden of zo snel mogelijk ongedaan gemaakt, vindt Ossel. Als een opschorting het gevolg is van een fout van een consulent, vergoedt de gemeente ambtshalve de schade die een klant daardoor leidt.

„Die regel bestond al”, zegt Jacques Peeters van de Amsterdamse Bijstandsbond. „Maar dat dat weer even naar de ambtenaren wordt benadrukt, is goed.” De ’menselijk maat’ is volgens Peeters terug met de voorstellen van de wethouder, die er pas sinds april zit.

De ombudsman pleitte ervoor om iedere opschorting vooraf door een consulent te laten beoordelen. Zo ver wil Ossel niet gaan. „Als een inkomensverklaring een maand niet wordt ingestuurd, zijn automatische opschortingen niet te vermijden”, schrijft hij. Mensen met psychische of sociale problemen zullen in de toekomst geen verklaring meer hoeven in te sturen. Verder zijn de vragen versimpeld. Daarmee is de kans dat een inkomensverklaring fout wordt ingevuld – en dientengevolge de uitkering wordt gestopt – verkleind met 23 procent.

„Sinds Aboutaleb is het Amsterdamse beleid er alleen maar op gericht geweest om de kaartenbakken te legen”, zegt Peeters. „Nu zitten alleen nog de zware gevallen in de bijstand. Daar moet je voorzichtig mee omgaan. Met deze nieuwe voorstellen wordt daar een begin mee gemaakt.”

Deel dit artikel