Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Amsterdam pakt coffeeshops aan

Home

Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM - Amsterdam gaat de coffeeshops veel harder aanpakken.

Gisteren stemden B & W in met plannen om het aantal hasjcoffeeshops meer dan te halveren, van ongeveer 450 naar 100 à 200.

Het straffere beleid sluit aan bij het justitieel gedoogbeleid. De gemeenteraad moet nog instemmen met het plan. In afwachting daarvan heeft burgemeester Patijn aangekondigd dat er vanaf nu geen coffeeshops meer bij mogen komen.

De Amsterdamse coffeeshops mochten al geen reclame maken, geen harddrugs verkopen en geen overlast veroorzaken. Onder het nieuwe regime is het ook verboden om softdrugs te verkopen aan mensen onder de 18 (was 16) en om meer hasj of weed aan te kopen dan nodig voor eigen gebruik (30 gram). Voortaan moeten coffeeshops om 24 uur dicht. Ook mogen cafées vanaf juni geen softdrugs meer verkopen. Zaken die alsnog een scheiding willen aanbrengen tussen een alcoholverstrekkend en een alcoholvrij deel zijn te laat; dat mag niet meer. Een vermenging van een coffeeschop met een buurt- of clubhuis is voortaan ook uit den boze. Een coffeeshop die zich niet houdt aan de nieuwe regels, wordt zonder pardon dichtgetimmerd en mag niet meer open.

De maatregelen zijn bedoeld om het woon- en leefklimaat in de stad te verbeteren. Eerst was Patijn van plan alleen het aantal coffeeshops in de binnenstad terug te dringen. Van de 450 zitten er 180 in de binnenstad, waarvan er 80 ook een drank- en horecavergunning hebben. Om te verkomen dat de overlast zich verplaatst, heeft het gemeentebestuur voor een stadsbrede aanpak gekozen. Concentratiepunten van het nieuwe beleid zijn het Leidseplein, de Zeedijk, de Haarlemmerstraat en -dijk en op andere plekken waar veel coffeeshops zitten.

De Amsterdamse politie staat bij monde van woordvoerder K. Wilting 'niet voor 100, maar voor 200 procent' achter de plannen. De politie voert de laatste jaren al strengere controles uit via het horeca-interventieteam, zegt Wilting. Volgens hem is het terugdringen van de coffeeshops in alle opzichten 'een groot voordeel'. “Ze opereerden zonder vergunningenstelsel, ze rezen als paddestoelen de grond uit en zorgden voor buurtoverlast.”

Secretaris M. Veling van de Bond voor Cannabis Detaillisten noemt de Amsterdamse plannen 'onrechtvaardig en onterecht'. Volgens hem zijn de koffieshops die de verkoop van hasj en alcohol combineren doorgaans juist de beter geleide zaken, die de minste overlast veroorzaken. Veling voorziet bovendien problemen bij de handhaving. “Patijn krijgt dienders echt niet zo gek.” De BCD meent dat het van meer politieke moed getuigt als Patijn de politie opdraagt om uit te zoeken welke zaken precies overlast veroorzaken en die te sluiten en de rest ongemoeid te laten.

Het strengere optreden tegen het in zijn ogen veel te hoge aantal coffeeshops in de hoofdstad is een speerpunt in het beleid van de vorig jaar aangetreden burgemeester Patijn. Hij is fel gekant tegen een voortrekkersrol van Nederland op softdrugsgebied en vindt dat Nederland moet wachten tot er internationaal overeenstemming over bestaat. Volgens Patijn laten buitenlandse bedrijven hun keuze voor een vestigingsplaats mede afhangen van de lokale drugssituatie.

Deel dit artikel