Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Ambitie: Nederland als duurzaamste wereldstad

Home

Joop Bouma

Annabel Bausch komt op gesprek bij uitzendbureau Emma at Work, dat zich richt op jongeren met een beperking. © Denise van Leeuwen
Interview

Nederland moet doorstoten naar de wereldtop van duurzaamheid. Zegt Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland. Bij het 10-jarig bestaan van zijn organisatie presenteert hij vandaag een nogal ambitieus plan, in aanwezigheid van de koning.

Het Nederlandse bedrijfsleven moet een volgende stap maken op het gebied van duurzaamheid, zegt Willem Lageweg (61), directeur van MVO Nederland, netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij zo'n 2000 bedrijven zijn aangesloten. "Het moet sneller en het moet meer."

Vandaag presenteert Lageweg in Utrecht een routeplan voor de komende jaren: 'Ambitie 2020'. "Het kleine, dichtbevolkte Nederland moet kunnen uitgroeien tot de duurzaamste stad van wereld."

Koning Willem-Alexander lanceert vanmiddag een website waarop bedrijven hun nieuwe, duurzame ambities kunnen melden. MVO Nederland gaat de bedrijven volgen of ze die plannen ook waar maken. Enkele grote bedrijven hebben zich al gemeld: NS, Alliander, Manpower, ASN Bank, Delta Lloyd. De NS maakt vandaag bekend dat de railvervoerder over vijf jaar het energieverbruik per reizigerskilometer ten opzichte van 2005 met de helft wil terugbrengen.

Lageweg: "We willen dat ambitieuze bedrijven en organisaties gaan werken aan een innovatieve kringloopeconomie, waarin materialen én mensen slim en duurzaam worden ingezet. We zijn toe aan een nieuwe stap."

Uit een peiling onder 272 bedrijven die bij MVO Nederland zijn aangesloten en onder 190 andere bedrijven, bleek deze week dat acht van de tien bedrijven een maatschappelijke verantwoordelijkheid voelen voor mensen, maatschappij en milieu.

Een grote meerderheid van de ondervraagde firma's vindt dat het Nederlandse bedrijfsleven op dit terrein bij de wereldtop moet horen. Zes op de tien bedrijven willen ook dat er op nationaal niveau een ambitie wordt geformuleerd op het gebied van duurzaamheid. Lageweg: "De urgentie van het verduurzamen van onze economie wordt met de dag groter. Vandaar ons plan."

Maar er gebeurt toch al veel in het bedrijfsleven?
"We zijn al heel goed bezig. Het beeld is positief: het glas is half vol. Maar iedereen blijft een beetje hangen, iedereen is druk met zijn eigen ding. Na tien jaar MVO Nederland is het tijd om de zaken groter aan te pakken en de krachten te bundelen om meer impact te hebben. We putten de aarde nog steeds uit. Volgens een recent rapport is er zeven miljard te verdienen door in te zetten op een circulaire economie, waarin producten en grondstoffen maximaal worden hergebruikt. Dat is serieus geld. We kregen als MVO Nederland ook signalen van bedrijven: er mag wel een schepje bovenop."

Nederland moet dus wereldleider worden op het gebied van duurzaamheid.
"Nee, geen wereldleider. Dat is het oude hiërarchisch denken. Nederland moet wereldvoorbeeld worden, wij moeten inspireren."

Een voorbeeld zijn dus. Op het gebied van hernieuwbare energie loopt Nederland anders aardig achteraan.
"Zeker. Op dat punt lopen we achter. Ook op het gebied van schone technologie. Maar bij recycling behoren we tot de wereldtop. In potentie zouden we als klein, dichtbevolkt land de duurzaamste stad van de wereld kunnen zijn. Maar onze ecologische voetafdruk is op veel terreinen nog te groot. Daar staat tegenover dat we een groot vermogen hebben om kennis te bundelen en beleidsomslagen te organiseren. De Sociaal Economische Raad heeft een belangrijke rol gespeeld bij het Energieakkoord. Waarom zou de SER niet ook bij andere duurzaamheidsvraagstukken die rol kunnen gaan spelen?"

Lees verder na de advertentie

 
Bij recycling behoort Nederland tot de wereldtop

We staan er goed voor, zegt u. Maar geen land ter wereld heeft zo'n grote dichtheid aan kippen, varkens en kalveren. Vooral bestemd voor de export. Is dat die circulaire economie uit 'Ambitie 2020'?
"Nee. Maar dat kun je niet zomaar even veranderen. Ik denk dat de Nederlandse landbouw er veel aan doet om het dierenwelzijn goed te regelen. Ik ben een boerenzoon, mijn vader had een gemengd bedrijf op een van de Zuid-Hollandse eilanden, Ik weet hoe het zit. Maar het ligt niet in ons vermogen om die intensieve veehouderij aan te pakken. Onze rol is toch vooral bedrijven te mobiliseren om de ambities op te voeren."

Waarom blijft MVO Nederland af van de veeteelt, daar is toch ook duurzame winst te behalen?
"We zijn als adviseur verbonden aan de Alliantie Verduurzaming Voedsel. Maar het is waar: we hadden ons eerder kunnen bezighouden met maatschappelijk verantwoord ondernemen in de vleessector. Daar is kritiek op mogelijk. Maar wij zijn niet van de radicale verandering. Daarvoor zijn actieorganisaties zoals Urgenda. Wij zoeken onze kracht in verbinding. We willen problemen niet uitvergroten."

Lekker veilig.
"Als je dat veilig wilt noemen, prima. Dat mag. Wij zijn vooral organisch aan de gang. We hebben in de afgelopen tien jaar ondernemend Nederland rijp gemaakt voor de volgende stap op het gebied van duurzaamheid. We hebben het peloton een zet gegeven. We hebben maatschappelijk verantwoord ondernemen een zet gegeven en nu is het moment om aan MVO een volgende lading te geven.

We willen dat bedrijven meervoudig vernieuwend gaan ondernemen. Dat betekent dat we in Ambitie 2020 ook meer willen gaan inzetten op de sociale kant van ondernemen. In Nederland worden in tal van bedrijven mensen met een lichamelijke of psychische beperking ingezet op volwaardige werkplekken. Dat willen we verder stimuleren. NS, Alliander, Albert Heijn, Philips lopen daarin al jaren voorop."

Het etiket van duurzaamheid is in het bedrijfsleven ook wel misbruikt, 'groenwassen', om milieu-onvriendelijk beleid te maskeren. Hoe gaat MVO Nederland daarmee om?
"Ieder bedrijf met serieuze ambities kan zich als partner bij ons aansluiten. Daarvoor moet een manifest worden ondertekend. Als wij merken dat dit toch vooral voor de bühne is, dan beëindigen we de relatie. Dat is in het verleden ook een paar keer gebeurd.

"Maar wij zijn geen MVO-politie of een keuringsdienst van duurzaamheid. Als bedrijven hun duurzame ambities openbaar maken, dan zijn er in de samenleving voldoende organisaties die controleren of dat groene imago terecht is of niet. En denk daarbij dan ook aan de media."

Hoe verder, nu 'Ambitie 2020' er ligt?
"We komen met vervolgtrajecten. Die zullen we in overleg met onze bedrijfspartners gaan formuleren. Ik zou zelf graag zien dat bedrijven veel nadrukkelijker verantwoording gaan nemen voor het gedrag van hun klanten op het gebied van duurzaamheid. Kijk naar Unilever: de consumenten spelen een belangrijke rol bij het vergroten van de duurzaamheid. Unilever is zich van die verantwoordelijkheid bewust en wil de klant bij het beleid betrekken.

"En kijk naar banken. De impact van banken op hun zakelijke relaties is enorm. Hoe communiceer je met je klanten over duurzaamheid? Hoe maak je die klanten duurzamer? Dat is een sector-overstijgend thema. Wij willen dat debat graag uitlokken."

 
We willen dat bedrijven meervoudig vernieuwend gaan ondernemen. Dat betekent dat we in Ambitie 2020 ook meer willen gaan inzetten op de sociale kant van ondernemen

Deel dit artikel