Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Alternatieve Nobelprijs voor religie

Home

Van onze kerkredactie AMSTERDAM - Als de astronoom Max Delius in Mulisch' roman 'De ontdekking van de hemel' de laatste waarheid over het heelal ziet wordt hij letterlijk getroffen door een meteoriet: hij komt te dicht bij het ultieme geheim van de schepping. De Britse, in Australië wonende natuurkundige Paul Davies, bekend van talrijke publikaties over de 'laatste vragen' van de samenhang van natuurkunde en theologie, is voor zijn werk geëerd met de Templetonprijs voor de bevordering van de godsdienst.

'God in de nieuwe natuurkunde' is een boek van Davies dat ook in Nederland een wijde verspreiding kreeg, maar zijn oeuvre is groter. Aanvankelijk was de theoretische natuurkunde zijn terrein, maar sinds hij zich meer toelegt op het moderniseren van de godsbewijzen vanuit de natuurkunde is zijn leeropdracht de natuurfilosofie.

Davies (49) noemt zichzelf een 'afvallige anglicaan'. In zijn recente boek 'Are we alone?' speculeert hij over de mogelijkheid van intelligent leven elders in het heelal. Volgens hem is het antwoord op die vraag belangrijk voor de christelijke kijk op de leer van de menswording en de verlossing. Hij plaatst zichzelf in de traditie van William Paley, die 200 jaar geleden een godsbewijs uit het heelal construeerde. Davies wijst het idee af van een God die soms op aarde tussenbeide komt; volgens hem heeft zijn wetenschap meer te bieden. Meestal minimaliseert deze de mens in het geheel van de schepping, maar Davies leest in de oorsprong van het heelal en zijn structuren aanwijzingen voor een plan dat specifiek een plaats toewijst aan de mens. Davies' religieuze interesse lijkt overigens vooral speculatief; de existentiële kant blijft bij hem buiten beeld.

De Templeton-prijs is in 1972 ingesteld door en genoemd naar de excentrieke gepensioneerde zakenman John Templeton, die een soort Nobelprijs voor religie wilde. Zijn prijs voor het hogere is net even hoger dan de Nobelprijs, nu 650 000 pond. Aan de prijs wordt Davies begin mei uitgereikt door prins Philip in Buckingham Palace.

Templeton en zijn jury hebben zeer uiteenlopende mensen geëerd, onder wie Billy Graham, Moeder Teresa, Alexander Solzjenitsin, Lord MacLeod, opperrabbijn Jakobovits, C. F. von Weizsücker, kardinaal Suenens, de bekeerde Watergate-inbreker Charles Colson, de Indische hindoe Baba Amte, de bioloog L.Ch. Birch, de Koreaanse dominee Kyung-Chik Han, de jezuiet en natuurkundige Stanley Jake en (vorig jaar) de econoom en quasi-theoloog Michael Novak. De genoemden waren allemaal (veel) ouder dan Davies nu.

Deel dit artikel