Als prijzen niet dalen, moet experiment tandzorg worden gestaakt

home

Tandartsen moeten hun tarieven voor het einde van het jaar echt laten dalen, anders grijpt minister Edith Schippers © anp
Commentaar

Volstrekt terecht heeft minister Schippers (volksgezondheid) tandartsen de wacht aangezegd: als de tarieven niet dalen, stopt ze het experiment met vrije prijzen.

Experimenten als deze zijn wel nodig. Topambtenaren schatten dat bij ongewijzigd beleid de zorgkosten rond 2040 meer dan de helft van alle overheidsuitgaven uitmaken. Bij alle partijen - patiënten, verzekeraars, artsen, overheid - moet kostenbesparing prioriteit krijgen. In deze krant stelde de woordvoerster van de Vereniging Huisartsenposten Nederland vorige week dat we, net als met energie, moeten leren zuinig met zorg om te gaan.

Dit experiment moest het bewustzijn over kosten in de tandzorg bevorderen. Behandelaars zouden meer helderheid geven over hun tarieven, er zou meer variatie komen in verrichtingen, en verzekeraars zouden tandartsen dwingen tot kwaliteitsverhoging en scherpere prijzen door wel of geen contracten met hen af te sluiten.

De praktijk is echter weerbarstig. Zoals sommige deskundigen al hadden voorspeld, zijn er te weinig behandelaars om concurrentie van de grond te krijgen. De verzekeraars hebben te weinig goede contracten afgesloten met tandartsen. En patiënten blijken niet over te stappen, mede omdat tandartsen wachtlijsten hanteren. Het gevolg: als tandartsen prijzen verhogen, zoals volgens de Zorgautoriteit nu gebeurt, worden ze niet afgestraft.

De sector moet zich ernstig beraden. De mededeling van hun voorman Barnasconi dat tandartsen niet wíllen dat patiënten bij hen komen voor deelbehandelingen, zoals het vullen van een gaatje, maakt duidelijk dat zij niet voluit met elkaar de concurrentie aan willen gaan. De Consumentenbond concludeert terecht dat als een beroepsgroep niet wil dat klanten shoppen, ze ook niet voor marktwerking is.

De verzekeraars kunnen in theorie de duimschroeven aandraaien. Zij hebben echter geanticipeerd op de hogere kosten door de premies te verhogen; een weinig bemoedigend signaal. Bovendien dreigt een klantenopstand als verzekeraars tandartsen zonder contract weigeren uit te betalen.

In een experiment als dit moet bij alle partijen bereidheid bestaan het tot een succes te maken. Die ontbreekt hier. Als daar niet snel verandering in komt, verdient de minister steun als ze de proef stopt. Maar de minister, en ook degenen die het experiment al bij voorbaat niet zagen zitten, zullen wel aan alternatieven moeten werken om ook in deze sector de kosten omlaag te brengen.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.

Deel dit artikel

Advertentie