Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Allochtoon weet amper dat vakbond bestaat

Home

Mariken Smit

Allochtonen zijn de 'witte vlek' van de vakbond. Ondanks het grote aantal allochtone arbeiders, veelal aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zijn maar weinigen lid van een bond.

,,We hebben nooit echt moeite gedaan om ze te bereiken'', vertelt Mohammed Dahmani van FNV Bondgenoten. Hij werkt aan een proefproject in Den Haag om meer allochtonen lid te maken. ,,Allochtonen weten amper dat de bond bestaat'', stelt Dahmani, zelf van Marokkaanse afkomst. ,,Of ze vinden dat ze slecht worden geholpen. Vaak speelt de taalbarrière een rol.''

De cijfers zijn ontluisterend. Tachtig procent van de bewoners van de oude Haagse wijken is allochtoon. De meeste werknemers hebben flexibele banen als uitzend- en oproepkracht of een tijdelijk contract. Het aantal bondsleden is amper een procent.

De behoefte aan de vakbond lijkt groot, zo blijkt uit het succesvolle FNV-spreekuur voor tuinbouwarbeiders in de Haagse Zeeheldenbuurt dat als voorbeeld dient voor het project. De posters op de ramen zijn nog steeds in het Nederlands, maar de wachtkamer zit vol met Turkse en Marokkaanse mannen. Iedere week bezoeken zo'n dertig allochtone tuinbouwarbeiders het spreekuur.

Dat het gaat om de onderkant van de arbeidsmarkt wordt snel duidelijk als ze hun problemen op tafel leggen. Uit dikke pakken formulieren, soms verfrommeld in enveloppen, destilleren de vakbondsmedewerkers klachten over het niet uitbetalen van koffie- en lunchpauzes, reiskostenvergoedingen en vakantiegeld. Werknemers worden zonder pardon de laan uitgestuurd of kunnen niet eens op het eigen werk naar het toilet.

Khalid Mouyardan (27) kampt met een veelvoorkomend probleem: hij is in een te lage functie ingedeeld. Hij werkt bij een rozenkwekerij en heeft een Marokkaanse collega (40) meegenomen. Volgens de werkgever zijn ze inpakker/sorteerder, maar uit hun eigen handgeschreven briefje blijkt dat ze veel meer doen. Ze snijden, pluizen en sorteren de rozen, onderhouden de kassen, signaleren ziektes en begeleiden de vele scholieren die als bijbaantje bij de kwekerij werken.

,,Jullie zijn eigenlijk teeltmedewerker'', zegt Dahmani, die sinds kort meedraait op het spreekuur om ervaring op te doen voor zijn project. ,,Dat scheelt honderden guldens per jaar.'' Hij wantrouwt ook het nieuwe loonstrookje. ,,Ze krijgen een deel van het salaris opeens als toeslag uitbetaald in plaats van vast loon. Een werkgever kan dan plots zeggen: die toeslag betaal ik niet meer.'' Hij stuurt de formulieren door naar de FNV-jurist, die contact zal zoeken met het bedrijf.

Werkgevers nemen het vaak niet in dank af als hun werknemers de bond inschakelen. Een Marokkaanse man maakte dat aan den lijve mee toen zijn baas op hem inreed met een kar. ,,Ik had gevraagd of ik op vakantie mocht'', vertaalt Dahmani zijn verhaal. ,,Toen dat problemen opleverde heeft de bond een brief gestuurd. Toen werd hij zo boos dat hij op me inreed.'' Sindsdien wordt hij weggepest, vindt hij. ,,Mijn baas vindt dat ik geen normaal werk meer kan doen. Ook zegt hij helemaal niets meer tegen me.''

Om ook allochtonen uit andere sectoren dan de tuinbouw te bereiken is Dahmani voor zijn project bezig met het werven van FNV-ambassadeurs van verschillende nationaliteiten. Die moeten de koffiehuizen in en gaan een praatje maken op de markt. Ook via spreekuren op de lokale en nationale radio moet de bond bekendheid krijgen.

Het nieuwe pand in de Haagse binnenstad waarnaar nu wordt gezocht, wordt een soort 'ontmoetingsruimte'. Zo moeten ook de mensen worden bereikt die niet zo snel binnenlopen, zoals uitkeringsgerechtigden, bijstandsmoeders en herintreders.

Het is misschien niet helemaal 'des vakbonds', maar waarom organiseren we geen soos of een kaartclub, zegt Dahmani. ,,Zo winnen we het vertrouwen. Als allochtonen dan een probleem hebben, kennen ze ons en komen ze naar ons toe.'' Hij denkt ook aan activiteiten voor kinderen en voorlichting op scholen. ,,We willen samenwerken met buurthuizen en allochtonen-organisaties.''

Toch zijn er nog veel problemen te overwinnen. Veel allochtonen durven niet tegen hun baas te zeggen dat ze lid zijn van een vakbond. ,,Wel een aardige brief maken'', vraagt een bezoeker van het spreekuur angstig aan een FNV-medewerker. Hij krijgt zijn pauzes steevast niet uitbetaald, maar wil daarvoor niet zijn baan kwijtraken. Even later krijgt Dahmani een teleurstellend briefje onder zijn neus. Een Marokkaanse man zegt zijn lidmaatschap op. Hij kan het niet meer betalen.

Deel dit artikel