Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Alles zakt in prijs, maar de huren blijven stijgen

Home

Wilma van Meteren

© Trouw: SS

Directeur Ronald Paping van de Woonbond, de belangenorganisatie van huurders, bestudeert tegenwoordig ook de inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dan wordt het hem droef te moede: "Een schril contrast, bijna alle prijzen dalen, maar het huren van een huis is veel duurder geworden."

Met lokale huurdersorganisaties is de Woonbond een campagne begonnen om die stijging in te dammen, want op 1 juli staat een nieuwe huurverhogingsronde voor de deur. Dat zou het derde jaar op een rij zijn, waarmee de forse verhogingen zich stapelen tot een prijsstijging van boven de 10 procent. Daarin telt mee dat de huren van woningen die vrijkomen voor nieuwe bewoners worden opgetrokken met gemiddeld 22 procent.

Bij de campagne hebben zich onder meer vakbond FNV, seniorenorganisatie KBO de Unie, cliëntenorganisaties Ieder(in) en de corporaties Beter Wonen en Wooncompagnie aangesloten.

In de knel
Gisteren overhandigde de Woonbond de Tweede Kamer een petitie met 43.679 handtekeningen om de huurstijging te stoppen. Want, constateert ze, steeds meer huurders komen financieel in de knel. Onder hen is een groeiend aantal bewoners van eengezinswoningen die meestal in de duurdere categorie vallen.

Ook van andere kanten komen waarschuwingen, zoals recent van het Nibud, de organisatie voor budgetvoorlichting. Behalve huishoudens op bijstandsniveau, kunnen ook traditionele gezinnen met één kostwinner, twee of meer kinderen en een modaal inkomen (35.000 euro), moeilijker rondkomen, constateert ze. Al snel komen die maandelijks honderden euro's tekort. Als een van de belangrijkste oorzaken wijst het Nibud naar de alsmaar stijgende huren.

Meer vermogen corporaties
Volgens de huurdersorganisaties moet het roer om, zodat de huren betaalbaar blijven. Paping verwijt politiek Den Haag dat die niet ingrijpt. Die zou de extra huurverhoging - sinds 2013 boven de inflatie - uit de wet moeten schrappen, "het liefst nog dit jaar". Hij heeft er moeite mee dat juist mensen met lage inkomens, de huurders van de 2,4 miljoen sociale woningen, "de rekening krijgen", terwijl het vermogen van corporaties stijgt: in 2013 van 12,8 miljard euro naar 45,3 miljard euro.

Uit een enquête van Aedes, de koepel van woningcorporaties, blijkt dat de huurverhoging dit jaar lager uitkomt: gemiddeld 2,2 procent. Dat komt deels door een lagere inflatie, en deels doordat corporaties minder vragen dan wettelijk toegestaan. Een kwart verhoogt de huren met niet meer dan het inflatiepercentage. Paping ziet echter grote verschillen. Waar volkshuisvesters in de kop van Noord-Holland, de drie noordelijke provincies en Zeeland kiezen voor matiging, gaan collega's in de Randstad voor het volle pond. Paping: "Daar wonen huurders met dezelfde bescheiden inkomens."

Lees verder na de advertentie
Behalve huishoudens op bij­stands­ni­veau, kunnen ook gezinnen met één kostwinner, twee of meer kinderen en een modaal inkomen moeilijker rondkomen

Deel dit artikel

Behalve huishoudens op bij­stands­ni­veau, kunnen ook gezinnen met één kostwinner, twee of meer kinderen en een modaal inkomen moeilijker rondkomen