Alleen ChristenUnie ziet wat in vrijlating levenslang gestraften

home

Van onze redactie politiek

©Thinkstock

De Kamer is niet erg enthousiast over het pleidooi van het Forum Levenslang om levenslang gestraften vrij te laten komen.

Alleen de ChristenUnie kan zich grotendeels vinden in het voorstel dat de weduwe van de ontvoerde en vermoorde Ahold-topman Gerrit Jan Heijn gisteren namens het Forum in Trouw deed.

Het wetsvoorstel waarvoor nu politieke steun wordt gezocht, houdt in dat een rechter op verzoek van de levenslang gestrafte (of op vordering van het Openbaar Ministerie) na twintig jaar kan beoordelen of de crimineel voorwaardelijk vrij kan komen. Voordat daar sprake van kan zijn, moeten eerst twee gedragsdeskundigen de veroordeelde onderzoeken en beoordelen.

Kamerleden van links tot rechts reageren afwijzend. Levenslang is levenslang, zeggen ze, en als de rechter dat oplegt, dan zal daar wel een reden voor zijn. "Dit voorstel is heel erg op de dader gericht, terwijl die wel iets heel ergs heeft gedaan", benadrukt VVD-Kamerlid Van der Steur.

PvdA-Kamerlid Recourt is het eens met het Forum dat het belangrijk is om "een reëel perspectief" te bieden om humane redenen. "Maar dan liever in de vorm van gratie, zoals nu al kan." Een toetsing na twintig jaar in de cel vindt hij wat snel. "De maximale straf vóór levenslang is dertig jaar, dus dan is twintig jaar wat vroeg. Tenzij het gaat om heel oude of ernstig zieke mensen, dan moet je maatwerk leveren." Een beoordeling door twee gedragsdeskundigen, zoals het Forum voorstelt, vindt hij daarentegen "een zinvolle toevoeging".

SP-Kamerlid Gesthuizen is bezorgd over de tendens van steeds hardere straffen, maar vindt de invoering van een standaardtoets "toch een stapje terug".

Alleen de ChristenUnie ziet heil in een vast moment van heroverweging. "Maar wij willen het na dertig jaar en alleen als daders in hun opstelling en gedrag, vooral naar de slachtoffers en hun nabestaanden toe, overtuigend kunnen aantonen dat zij anders in het leven zijn komen te staan", aldus Kamerlid Schouten.

Lees verder na de advertentie

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.

Deel dit artikel

Advertentie