Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Alleen achterban van PVV, CU en SGP tegen automatische donorregistratie

Home

Sjoerd van Heck en Simon Ceulemans en André Krouwel (Kiesompas)

Registratieformulier voor donorregistratie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). © anp

Een automatisch donorregistratiesysteem kan op de steun rekenen van een meerderheid van de kiezers. Alleen bij de achterban van ChristenUnie, SGP en PVV is geen meerderheid voor actieve donorregistratie.

Dat blijkt uit een analyse van gegevens van het Kieskompas waarin ook een stelling over orgaandonatie was opgenomen. Een meerderheid van de deelnemers aan het Kieskompas is voor automatisch donorschap. Dat was ook in 2010 al het geval. Wanneer wordt uitgesplitst naar partij is te zien dat onder D66-stemmers zich de meeste voorstanders bevinden.

De optie om een actief donorregistratiesysteem in te voeren werd door bijna 60% van de Kieskompasbezoekers in 2010 al ondersteund. Nu, 2 jaar later zijn de verhoudingen nagenoeg onveranderd en zien we wederom eenzelfde ruime meerderheid van de bezoekers als voorstander van een systeem waarbij iedere volwassene automatisch donor is, tenzij deze kenbaar maakt niet geregistreerd te willen zijn als donor. Slechts een op de drie bezoekers is tegen een dergelijk systeem.

Lees verder na de advertentie

Een systeem van automatische donorregistratie raakt aan fundamentele waarden van veel partijen en kiezers. Partijen zijn unaniem wanneer zij spreken over het belang van orgaandonatie, maar hebben soms principiële bezwaren tegen het "ja, tenzij"-systeem. De ChristenUnie en de SGP kunnen hier religieuze bezwaren tegen aanvoeren. De SGP schrijft op hun partijwebsite dat de visie die iemand heeft op de waarde van het menselijk lichaam, geïnspireerd door godsdienstige overtuiging, van belang is voor orgaandonatie.

Ook een belangrijk bezwaar is het zelfbeschikkingsrecht en het recht op lichamelijke integriteit. De PVV drukt dit in één zin heel duidelijk uit: "Het lichaam is niet van de overheid."  Tegenstanders van dit systeem vinden dus dat de burger zelf mag beslissen over zijn eigen lichaam. Voorstanders van een actief donorregistratiesysteem stellen dat dit een goede stap is om meer donororganen beschikbaar te maken. De SP stelt in haar programma dat dit systeem nodig is om mensenlevens te redden.

In de figuur onder dit artikel is de positie van alle voor en tegenstanders overzichtelijk weergegeven.

Wanneer we de bezoekers uitsplitsen naar partij zien we inderdaad dat onder de kiezers van Christelijke partijen en de PVV zich de minste voorstanders bevinden. Vooral onder het potentiele electoraat van de SGP is weinig steun voor automatisch donorschap: slechts 30 % is voorstander, 70 procent is tegen. Ook onder potentiele ChristenUnie en PVV stemmers bestaat geen meerderheid voor dit systeem van automatische orgaandonorschap.

In alle andere partijen bleek wel meer dan de helft van de bezoekers voorstander van een actief donorregistratiesysteem. Opvallend is dat bij PvdD en VVD kiezers een ruime meerderheid van 60% voor een systeem is van automatisch orgaandonorschap, terwijl de partijen tegen zijn in hun programma. Deze partijen hebben dus een achterban die progressiever is dan de partijleiding.

In de figuur hieronder ziet u de posities van de partijen bij de kwestie rond automatische orgaandonatie.Het e-mailadres bij dit profiel is nog niet bevestigd. Een link om te bevestigen kunt u vinden in uw inbox.
Bent u de link kwijt? Vraag hier een nieuwe aan.

Wachtwoord is niet correct

tonen

Wachtwoord komt niet overeen

tonen

U moet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden


Deel dit artikel

Advertentie