Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Alcohol onder 18 is waanzin, handhaaf de wet

Home

© Thinkstock

Alcoholconsumptie onder jongeren is een toenemend maatschappelijk probleem, daarover zijn deskundigen het al langer eens. Het aantal drinkers mag dan een minderheid zijn onder jongeren, het groeit wel, net als de omvang van de consumptie.

De wet is als gevolg van de toenemende ernst van het vraagstuk de afgelopen jaren in stappen strenger geworden. Maar steeds is het probleem hoe de norm van de wet valt te handhaven.

Is het dan wel verstandig dat de Kamer als het ware de vlucht naar voren neemt? Gisteren werd een initiatiefwet aan de Kamer aangeboden, ondertekend door ChristenUnie, CDA, PvdA en SGP, waarin de verkoop van licht alcoholische dranken aan en de consumptie hiervan door jongeren onder de achttien jaar strafbaar wordt gesteld.

De norm voor bier en wijn was tot nu toe zestien jaar en over de handhaving van die wettelijke norm vallen tot op heden weinig successen te melden. Sterker, het probleem verergert zich, juist in de leeftijdsgroep jonger dan zestien jaar.

Een wet moet uiteraard worden gehandhaafd. Sterker, de wet dient daar in principe ook de middelen voor beschikbaar te stellen. Maar daarmee valt of staat een wet niet alleen. De wet kan ook een algemene norm stellen, terwijl de handhaving niet of niet sluitend geregeld is. Alleen al door het stellen van de algemene norm dat het niet gewoon is dat jongeren jonger dan achttien jaar alcohol kopen en nuttigen, heeft dit initiatief zin.

Maar de partijen van dit initiatief doen meer. Preventie van alcoholconsumptie en handhaving van de wet zijn, veel meer dan in het verleden, een expliciet aandachtspunt in het initiatiefvoorstel. Voor de PvdA, twee jaar geleden nog tegenstander van de voorstellen van de ChristenUnie, was dat juist de reden om deze keer het voorstel wel te steunen en het mede te ondertekenen.

Het voorstel verplicht gemeenten aan preventie en handhaving te werken. Hoe dat in de praktijk uitpakt, moet worden afgewacht, maar het geeft het initiatief extra kracht.

De wet kan wel een norm stellen - en daar gaat onherroepelijk zeggingskracht, zo niet meer, van uit - maar de overheid staat machteloos als in delen van de samenleving alcoholgebruik door jongeren (of ouderen) als volstrekt normaal wordt ervaren.

De initiatiefnemers geven wat dat betreft niet meer dan een helpend duwtje in de rug. Strenge handhaving kan een nog groter effect hebben, al zullen de gemeenten dan wel de middelen moeten krijgen.Het e-mailadres bij dit profiel is nog niet bevestigd. Een link om te bevestigen kunt u vinden in uw inbox.
Bent u de link kwijt? Vraag hier een nieuwe aan.

Wachtwoord is niet correct

tonen

Wachtwoord komt niet overeen

tonen

U moet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden


Deel dit artikel

Advertentie