Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Aantal megastallen groeit in rap tempo

Home

Kees de Vré

© thinkstock

Het aantal megastallen in Nederland is tussen 2005 en 2013 bijna verdrievoudigd: van 301 naar 803. Daarbij valt op dat het aantal megamelkveehouderijen sterker groeit dan het aantal grote varkensbedrijven. Experts vrezen hierdoor toenemende milieuproblemen. De toename van het aantal megakippenstallen is daarentegen tot staan gekomen.

Dat blijkt uit een inventarisatie van het onderzoeksinstituut Alterra, gemaakt in opdracht van Milieudefensie. De groei doet zich voor in elke provincie, maar Noord-Brabant, Gelderland en Friesland springen eruit: die tellen nu elk meer dan 100 megastallen. Noord-Brabant alleen al is met 259 goed voor bijna een derde.

Volgens onderzoeker Edo Gies van Alterra is de versnelling bij de melkveehouders toe te schrijven aan de opheffing van de melkquota in Europa per 1 april. "Vooruitlopend daarop zie je de laatste jaren bedrijven groeien van 60 naar wel 500 koeien. Dat is niet per se slecht voor het dierenwelzijn. Het hangt helemaal af van de bedrijfsvoering van de boer."

Stapelingseffect
Gies voorziet wel problemen voor het milieu. "Bedrijven worden ieder op zich bekeken door de provincie op milieubelasting. Wat de buurman doet wordt daarin niet betrokken. Er kan dus een stapelingseffect optreden. Dat wordt niet in beeld gebracht." De onderzoeker wijst naar Brabant en de grote varkenshouderijen daar. "Die megabedrijven hebben elke relatie met de omgeving verloren. Het zijn gesloten systemen. Je ziet niet wat daar gebeurt en het vlees gaat naar China en Rusland."

Gies vreest dat zoiets ook bij de melkveehouders staat te gebeuren. "Koeien van megabedrijven komen steeds minder in de wei. Inmiddels kent 30 procent geen weidegang. Ik verwacht dat in 2020 bij de koeien 37 procent het hele jaar door op stal zal staan, bij nog eens een verdubbeling van het aantal megamelkveestallen naar ruim 600. Daarmee verdwijnt ook de grondgebondenheid.

'Doodlopende weg'
"Nu al kan 70 procent van de megabedrijven de mest niet geheel op eigen akkers afzetten en moet die dus naar elders worden vervoerd. We moeten ons afvragen of we dit willen in landelijk gebied. Je kunt zulke bedrijven beter op een bedrijventerrein neerzetten of in een havengebied."

Milieudefensie wil helemaal af van de megastallen. Volgens campagneleider Jacomijn Pluimers zien boeren schaalvergroting als enig middel om de concurrentie met het buitenland vol te houden. "Het is een doodlopende weg. Nederland kampt met hoge kosten voor arbeid en grond en kan nooit op bulk concurreren met andere landen. Daarom moet Nederland kiezen voor kwaliteitsvlees en een kleinere veestapel."

Lees verder na de advertentie
Die megabedrijven hebben elke relatie met de omgeving verloren. Het zijn gesloten systemen. Je ziet niet wat daar gebeurt en het vlees gaat naar China en Rusland

Edo Gies, onderzoeker Alterra

© Trouw

Deel dit artikel

Die megabedrijven hebben elke relatie met de omgeving verloren. Het zijn gesloten systemen. Je ziet niet wat daar gebeurt en het vlees gaat naar China en Rusland

Edo Gies, onderzoeker Alterra