Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Aanklacht tegen herdenkingsbos in Israël

Home

MONIQUE VAN HOOGSTRATEN

De zoon van verzetsheld Bastiaan Jan Ader spreekt vandaag in Israël een morele aanklacht uit tegen het Joods Nationaal Fonds (JNF). Erik Ader verwijt het JNF etnische zuivering en daarbij misbruik van zijn vaders naam.

Dominee Bastiaan Jan Ader redde volgens onderzoek van Yad Vashem in de Tweede Wereldoorlog 200 tot 300 Joden door hen een onderduikadres te verschaffen. Het Holocaustmuseum in Jeruzalem gaf hem daarvoor postuum een onderscheiding. Ader werd in 1944 door de nazi's gefusilleerd.

Daarnaast werd Bastiaan Jan Ader geëerd met een bos en een gedenksteen. Dankbare oud-onderduikers hadden geld gedoneerd aan het JNF voor de aanplant van zo'n 1100 bomen.

Later ontdekte Erik Ader dat het bos was geplant op een verwoest Palestijns dorp. De inwoners waren bij de stichting van Israel in 1948 gevlucht voor de Joodse milities.

"Ik kan mijn vader niet vragen wat hij ervan denkt dat zijn naam verbonden is aan dit onrecht, maar wetende waar hij voor stond is dat niet moeilijk te raden," zegt Erik Ader nu.

Het JNF, een fonds met in 2016 een budget van ruim 220 miljoen euro en een omvangrijk landbezit in Israël, wordt vaker beschuldigd van etnische discriminatie (hun land is alleen bestemd voor Joden) en het toedekken van de eerdere Palestijnse bewoning in Israël (ook wel 'greenwashing' genoemd).

Het fonds wees een interviewverzoek met deze krant af, maar zegt in een schriftelijke reactie dat het "nooit één enkele boom heeft geplant op land dat niet tot het JNF of tot de staat behoort". Voorts schrijft het dat "onze boomplantacties plaatsvinden onder toezicht van de 'Israel Land Administration' (ILA), in overeenstemming met de wet".

De Israëlische historicus Motti Golani wijst erop dat er altijd nauwe relaties zijn geweest tussen het private JNF en de overheidsinstantie ILA. "Bestuursfuncties in het JNF worden politiek ingevuld. De precieze relaties zijn heel complex."

De Verdieping

Herdenkingsbos op 'gestolen grond'

Deel dit artikel