Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

795 miljoen mensen hebben honger

Home

redactie

Een ondervoede jongen in noordwest Kenia, waar in 2011 een ernstige voedselcrisis heerste © epa

Het aantal mensen in de wereld dat honger lijdt neemt af, maar is nog altijd erg hoog. Volgens het jaarlijkse rapport van de Verenigde Naties hebben op dit moment zo'n 795 miljoen mensen niet genoeg te eten. In de jaren negentig was dat nog meer dan een miljard.

De meesten mensen met honger leven in Azië en Afrika, vooral ten zuiden van de Sahara. Maar het land waar relatief de meeste mensen hongersnood lijden is Haïti, waar meer dan vijtig procent van de bevolking ondervoed is.

Economische groei
De daling van het aantal hongerenden is vooral te danken aan de economische groei in landen als China en India. In deze landen zijn nog wel de meeste mensen ondervoed: in India 190 miljoen en in China 150 miljoen inwoners.

Tientallen ontwikkelingslanden zijn erin geslaagd de afgelopen vijftien jaar de groep mensen met honger te halveren. De VN had dat als millenniumdoelstelling. Wereldwijd is dat niet gelukt, al is er zeker sprake van verbetering: begin jaren negentig had ruim 23 procent van de inwoners van ontwikkelingslanden honger, nu is dat een kleine 13 procent.

Lees verder na de advertentie

Bevolking gegroeid
Natuurrampen, burgeroorlogen en politieke instabiliteit vormen nog belemmeringen voor het volledig behalen van die doelstelling. In 24 Afrikaanse landen heerst nu nog een voedselcrisis door zulke oorzaken. Dat zijn juist twee keer zoveel landen als in 1990.

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN merkt op dat de wereldbevolking sinds 1990 ook gegroeid is met 1,9 miljard mensen, wat volgens haar het terugdringen van het aantal hongerigen nog opvallender maakt.

Deel dit artikel