Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

2,2 miljard moslims in 2030

Home

Wilfred van de Poll

Over twintig jaar is een kwart van de wereldbevolking moslim. Toch is het tempo waarin de moslimbevolking groeit aan het afnemen. In het Westen zijn en blijven ze een minderheid.

Het aantal moslims op de wereld groeit explosief, zelfs twee keer zo snel als het aantal niet-moslims. Maar vergeleken met de afgelopen decennia vlakt de groei van de moslimbevolking af.

Die conclusies zijn te trekken uit cijfers van het Pew Forum on Religion & Public Life, van het gerenommeerde Pew Research Center in Washington. Vorig jaar bracht het onderzoeksinstituut een rapport uit met actuele cijfers over de moslimbevolking. Nu komt het met een vooruitblik: ’The Future of the Global Muslim Population’.

Voornaamste prognose: in 2030 zullen er wereldwijd 2,2 miljard moslims zijn. Dat zijn er 600 miljoen meer dan nu; een stijging van 35 procent. Moslims maken tegen die tijd meer dan een kwart uit van de wereldbevolking.

De voorziene toename van het aantal moslims is fors – maar minder fors dan in de periode daarvoor, aldus het rapport. De afgelopen decennia groeide de moslimbevolking sterker dan in de nabije toekomst. Met het rapport is dus iets merkwaardigs aan de hand. Je kunt er twee kanten mee op, afhankelijk van waar je de nadruk op legt. De moslimbevolking groeit. Maar die groei neemt af.

Europa vertoont hetzelfde beeld. Weliswaar stijgt het aantal moslims de komende twintig jaar met bijna eenderde (naar 58 miljoen, zo’n 8 procent van de totale bevolking) – het tempo van die groei neemt elk jaar een tikkeltje af.

„Die dubbele conclusie verraste mij het meest”, zegt socioloog Brian Grim uit Washington. Hij leidde het onderzoek. „Kijk, het lag in de lijn der verwachting dat het aantal moslims absoluut gezien zou groeien. Maar toen we aan het onderzoek begonnen, wisten we niet hoe het met de gemiddelde groei van de moslimbevolking stond. Nam die groei toe of juist af – zoals bij de rest van de wereldbevolking? Dat laatste blijkt nu het geval te zijn. Alleen loopt de moslimbevolking een paar decennia achter op de rest van de wereld.”

Volgens Grim is zijn rapport het eerste onderzoek dat zo grondig ’en op basis van zulke uitvoerige demografische data’ de toekomst van de moslimbevolking in beeld heeft gebracht. Het resultaat is een lijvig boekwerk vol grafieken en tabellen.

Grim: „We zijn nauwgezet te werk gegaan. Allereerst hebben we alle beschikbare demografische gegevens van de afgelopen jaren verzameld. Daarna hebben we zorgvuldig proberen in te schatten welke veranderingen er de komende jaren wereldwijd zullen optreden op het gebied van onderwijs, economie, acceptatie van geboortebeperkende middelen en immigratie.”

Als de schattingen van Brian Grim en zijn collega’s kloppen, zal de topvijf van landen met de meeste moslims in 2030 twee veranderingen laten zien: Pakistan haalt Indonesië in als grootste moslimland, en Egypte wordt van zijn vijfde plaats gestoten door Nigeria.

„Met Egypte verdwijnt het enige land uit het Midden-Oosten uit de top. Terwijl in de Westerse beeldvorming de islamitische en Arabische wereld vaak met elkaar worden verward, blijkt uit dit rapport dat verreweg de meeste moslims in Azië wonen. En dat zal zo blijven. Dat Nigeria Egypte vervangt, is verder ook veelzeggend: sub-Sahara-Afrika is de regio waar de moslimbevolking het hardst zal groeien.”

En Europa? „Slechts een paar procent van alle moslims woont nu in Europa. Dat percentage blijft de komende twintig jaar ongewijzigd.”

De landen waar relatief de meeste moslims wonen, liggen in Oost-Europa, in Balkanlanden als Albanië, Bosnië-Herzegovina en Macedonië. In Rusland wonen, in absolute getallen, de meeste moslims.

De grootste groei komt de komende jaren op rekening van West-Europa. In Ierland, waar iets meer dan honderdduizend moslims wonen, is die het meest sensationeel: daar neemt de islamitische gemeenschap met bijna 190 procent toe. Ook in Scandinavië is de stijging opmerkelijk.

In absolute cijfers komen er de meeste moslims bij in Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en Duitsland. In Nederland neemt de moslimgemeenschap met bijna de helft toe: van 914 duizend moslims nu naar bijna 1,4 miljoen in 2030.

Die toename is niet te wijten aan instroom van buitenaf, zegt Brian Grim. „De bijdrage van migranten is constant maar marginaal. In 2010 kwamen er 300.000 moslimmigranten naar Nederland. Dat cijfer verandert waarschijnlijk niet. Er komen de komende twintig jaar dus 60.000 moslimmigranten bij, een verwaarloosbaar aantal op een groep van bijna anderhalf miljoen. Nee, de groei heeft vooral natuurlijke oorzaken: een langere levensverwachting en hogere geboortecijfers.”

Het geboortecijfer is de belangrijkste motor achter de demografische ontwikkelingen van de moslimgemeenschap wereldwijd, legt Grim uit. „Dat verklaart voor een groot deel de conclusies die je uit ons rapport kunt trekken. De geboortecijfers van moslims zijn stelselmatig hoger dan die van niet-moslims, maar nemen wel af. Dat komt door verbeterde economische omstandigheden, en door een gestegen opleidingsniveau van vrouwen. Hoe hoger een vrouw is opgeleid, hoe minder kinderen ze krijgt.”

Dat is het geval in Nederland, waar moslima’s steeds langer en vaker naar school gaan. Het resultaat is duidelijk. Krijgt een Nederlands moslimgezin nu gemiddeld een kind meer dan andere gezinnen, over twintig jaar zal dat nog maar een half kind zijn. „Het verschil blijft, maar wordt dus wel minder.”

Het neemt allemaal niet weg dat de moslimbevolking wereldwijd zal blijven groeien. Dat komt vooral omdat die gemiddeld erg jong is, aldus Brian Grim.

„Ook al is de groeispurt van de moslimwereld over zijn piek heen – in de komende jaren verdubbelt het aantal bejaarden, en daalt het aantal baby’s – de gemiddelde leeftijd van moslims is significant lager dan die van niet-moslims.” En dat blijft nog wel een tijdje zo, verwacht Grim. „Jonge moslimvrouwen, daar zijn er gewoon ontzettend veel van. Ook al baren ze gemiddeld minder kinderen.”

Deel dit artikel