Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

1450 asielzoekers gebaat bij het kinderpardon

Home

Nicole Besselink

© anp

Door het kinderpardon hebben 675 jonge asielzoekers een verblijfsvergunning gekregen. Ook mogen 775 gezinsleden in Nederland blijven. Meer dan de helft van de verzoeken is afgewezen. Die voorlopige cijfers maakt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vandaag bekend.

Nadat het kabinet van VVD en PvdA in 2012 een regeling overeenkwam voor jonge, gewortelde asielzoekers, konden kinderen en hun familieleden zich melden bij de IND. Er volgden 3280 aanvragen. Daarvan zijn er 1450 goedgekeurd, ongeveer wat de IND verwachtte. Bijna alle afgewezenen tekenden bezwaar aan, de meesten vergeefs.

De belangrijkste reden om een kind een verblijfsvergunning te weigeren, was dat niet kon worden aangetoond dat het lang genoeg in Nederland heeft gewoond. De minimale eis is dat een kind voor zijn achttiende verjaardag vijf jaar aaneengesloten in Nederland heeft doorgebracht. Daarnaast viel een groep kinderen buiten de boot omdat zij nog nooit een asielaanvraag hadden ingediend en stonden anderen niet continu onder landelijk toezicht.

Die laatste afwijzingsgrond is omstreden. Afgesproken is dat een kind vijf jaar lang in beeld moet zijn geweest bij de rijksoverheid. Schoolbezoek of een inschrijving bij een gemeente telt echter niet mee. Gemeenten, de Kinderombudsman en oppositie drongen aan op een versoepeling, maar de coalitie - inclusief de PvdA - wilde hier niet aan.

Nu de bezwaarzaken bijna allemaal zijn afgehandeld, is het kinderpardon 'zo goed als afgerond', meent de IND. Al zal zeker ook nog gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om in beroep te gaan.

Voor de VVD moet de presentatie van de cijfers een tikje wrang zijn. Voortvarend heeft staatssecretaris Fred Teeven (veiligheid en justitie) het kinderpardon uitgevoerd, een diepe PvdA-wens. Maar de liberale tegeneis om illegaal verblijf strafbaar te stellen, verdween begin deze maand weer in de la, omdat het voor de PvdA te gevoelig lag.

Het helpt de VVD niet aan het strenge imago dat het zo graag wil hebben op asielterrein. De partij staat er nu om bekend zo'n 1500 aanvankelijk afgewezen asielzoekers in korte tijd aan een verblijfsvergunning te hebben geholpen.

Daarnaast probeert dit kabinet het asielbeleid een humaner gezicht te geven door vreemdelingen alleen in het uiterste geval op te sluiten en het detentieregime voor hen te versoepelen. Ook niet typisch VVD.

Aan het kinderpardon viel voor de VVD overigens niet te ontkomen. Na jaren van discussie, aangewakkerd door de benarde positie van de Afghaanse Sahar en de Angolees Mauro, waren veel partijen voor een pardonregeling. Na de verkiezingen was er een meerderheid, wat de ChristenUnie meteen liet vastleggen in een motie. Het was wachten op een al voorbereid initiatiefwetsvoorstel van die partij en de PvdA. Zo ver kwam het niet, want VVD en PvdA namen het kinderpardon op in het regeerakkoord.

Deel dit artikel