Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

'Wij willen niet als een snipper gezien worden'

Home

DEN BOSCH - Als gedoodverfd verliezer ziet hij zichzelf liever niet, maar als zijn partij Rosmalens Belang op 4 maart stemmen inlevert zal dat lijsttrekker Rien van Grunsven (54) niet verbazen.

De proteststemmen die de partij na de gemeentelijke herindeling in 1995 oogstte, zullen voor een deel wegvallen, beseft hij, “maar anderzijds hebben wij de afgelopen twee jaar het nodige bereikt en het vertrouwen van de Bossche bevolking gewonnen.”

Bij de verkiezingen in 1995, nodig vanwege de samenvoeging van Rosmalen bij Den Bosch, stemde praktisch de hele Rosmalense bevolking uit protest 'lokaal', met als gevolg dat Rosmalens Belang met 10 van de 39 zetels in één klap de grootse partij in de Bossche gemeenteraad werd. Er kwamen twee wethouders op het pluche, onder wie Van Grunsven (financiën, economie en milieu) . Zijn partij is beslist geen eendagsvlieg, benadrukt de wethouder. “We bestaan sinds de jaren vijftig . In Rosmalen waren we ook de grootste partij.”

Volgzaam

De gehoorde kritiek dat Rosmalens Belang zich de afgelopen periode te volgzaam zou hebben opgesteld en voortaan eigenlijk beter Bosch Belang zou kunnen heten, weerspreekt Van Grunsven. “We hebben ons verleden in Rosmalen en die normen en waarden dragen wij nu uit in Den Bosch.” Hij claimt een flink aantal behaalde successen: “Wij ijveren voor gekozen wijkraden, net als die in Rosmalen bestaan. Daarnaar loopt nu een onderzoek. Verder is door ons toedoen een wekelijks spreekuur voor de wethouders ingevoerd en kregen we het voor elkaar dat de verhoging van de onroerendezaakbelasting in Rosmalen, die daar de helft beliep van die in Den Bosch, beperkt is gebleven. Ook hebben wij ervoor gezorgd dat de 2 miljoen gulden baatbelasting die de centrumwinkeliers in Rosmalen zouden moeten betalen, van tafel ging en dat in Rosmalen nog steeds gratis kan worden geparkeerd. Als we dit soort zaken de komende weken goed uitdragen, hoeven we niet te veel stemmen te verliezen.”

Kamerleden

Net als zijn collega's van andere lokale lijsten voert ook Van Grunsven de geworteldheid binnen de gemeenschap en de voeling met de bevolking als belangrijkste 'sellingpoint' aan. De kritiek van Bolkestein dat de 'lokalen' het nadeel en zelfs democratisch gevaar in zich zouden hebben dat ze geen band hebben met de Haagse politiek, maar één 'issue' naar voren brengen en bijdragen aan versnippering van het bestuur, werpt hij ver van zich af. “Wij willen niet als een snipper gezien worden! Ik ervaar het ook beslist niet als een nadeel dat ik geen lijntje heb naar Den Haag. Net als elke burger kan ook ik, als plaatselijk politicus, gerust Kamerleden (van verschillende partijen) benaderen. Wij staan ook beslist niet voor maar één onderwerp. Wij besturen met de anderen mee.”

Hoewel intussen zeer 'salonfühig' in Den Bosch, heeft Van Grunsven nog altijd het 'Rosmalengevoel' en hij is de enige niet. “Bij bepaalde onderwerpen die spelen laait het weer op. Twee maanden geleden zou de kabelkrant van Rosmalen worden afgeschaft, maar daartegen is vanuit de bewoners toen actie gevoerd. Mede dankzij ons blijft de kabelkrant nog zeker vijf jaar bestaan.”

Deel dit artikel