Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

'Wiens lust en leven Jehovah’s wet is'

Home

’Het leven is vol vooroordelen. Als ik als Jehovah’s getuige bij mensen aanbel, hebben ze ook een vooroordeel. Terwijl ik altijd wil beginnen met te luisteren en een open houding heb naar anderen toe.

Pas geleden is mijn vertaling van de Psalmen verschenen. Ik heb ze opnieuw vertaald vanuit de grondtekst. Een gelovige zal dit altijd vanuit een bepaald perspectief doen, maar ik heb het zo objectief mogelijk willen doen. Ik heb het vertaald voor mensen met een open mind, die hun eigen vooroordelen aan de kant willen zetten, voor mensen die het onbevooroordeeld willen lezen om hun eigen beeld te verruimen.

In het vertaalwerk ben ik niet beïnvloed doordat ik Jehovah’s getuige ben, hoewel het gebruik van ’Jehovah’ voor de naam van God in de Psalmen dit misschien wel suggereert.

Psalm 1 vormt voor mij een leidraad in het leven. In vers 2 en 3 staat geschreven: „Maar wiens lust en leven veeleer de Wet van Jehovah is, die dag en nacht met diens Wet hoorbaar bezig is. Waardoor hij is als de boom die, aangeplant aan waterlopen, te rechter tijd zijn vruchten geeft, wiens loof ook niet verdort. Alles wat hij doet gedijt.”

Deze psalm is mij uit het hart gegrepen. In een periode van slapeloze nachten, vanwege een goedaardige tumor in mijn nek, las ik de Psalmen. Daarin vond ik rust en troost. Het boek der Psalmen is een kameraad voor me geworden. In vers 2 lezen we dat iemand dag en nacht bezig is met het zoeken naar God. Hij gaat er helemaal in op waardoor hij in geestelijk opzicht groeit. Net zoals een boom groeit, als je die water geeft.

Het onderzoeken van de Schrift is ook mijn lust en leven. In de loop van de jaren ben ik een religieus mens geworden. Ik heb me altijd afgevraagd wat werkelijk ’waar’ is, en geworsteld met de godsvraag. In al die jaren heb ik veel boeken gelezen over de meest uiteenlopende onderwerpen, van filosofie tot natuurkunde. Alles wat met levensbeschouwing te maken heeft, vind ik interessant. Ik wil graag over de grens van mijn eigen opvattingen kijken.

Na de afronding van mijn studie werktuigbouwkunde ben ik begonnen met het leren van Hebreeuws, en ben ik een jaar naar Israël gegaan om daar te leren en te werken. Drie maanden lang verbleef ik in een kibboets in de buurt van Nazareth met uitzicht op de berg Tabor. Terug in Nederland heb ik mijn studie Hebreeuws hervat. De vonk van de literatuur sprong over en ik ben aan de slag gegaan met het vertalen van de Psalmen uit de grondtekst. Ik wilde dichter bij de oorspronkelijke tekst komen en de gevoelens van de psalmist begrijpen. De Psalmen zijn echt literatuur, en ze vormen het hart van de Bijbel. In de Psalmen is alles op een poëtische manier geschreven. Tientallen jaren, zij het met wisselende frequentie, ben ik met de vertaling bezig geweest. Het lezen van de Psalmen in de grondtekst heeft mij veel voldoening gegeven; ik wilde de tekst echt doorgronden, omdat de verzen mij niet loslieten.

Ik had nooit gedacht dat de vertaling uitgegeven zou worden, maar via een vriend die een uitgever kende, is het gaan rollen. Hij was geraakt door de tekst en vond het zo bijzonder dat hij zei dat ik het moest uitgeven. Door hem en anderen heb ik mij laten overtuigen. Daarnaast ben ik druk met een website waarop onder andere een toelichting staat bij mijn vertaling, en waar mensen met vragen terecht kunnen.

Mensen die mijn werk gekocht en gelezen hebben, zijn onverminderd enthousiast en geëmotioneerd omdat het buiten de gewone kerktaal om is geschreven. Ik krijg reacties, als ’Nu begrijp ik wat er gezegd wordt’. Dat beschouw ik als een groot compliment. Er zijn ook Jehovah’s getuigen die niet begrijpen dat ik een nieuwe vertaling moest uitbrengen en zeggen: ’We hebben toch al de Nieuwe Wereldvertaling?’. Dit is vergelijkbaar met kerkmensen in gereformeerde kring die al de Statenvertaling hebben.

De verzen in de Psalm hebben mij aangegrepen. Ze bieden mij de ruimte om te zijn zoals ik ben. Overigens wil ik geen cent verdienen aan deze uitgave; eventuele inkomsten wil ik overmaken naar een goed doel.”Anne-Wil Jens

Lees verder na de advertentie
Frans Croese

Deel dit artikel