Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

'Verhinder strafbaar stellen illegaal verblijf'

Home

De Europese Commissie moet druk uitoefenen op de regering Rutte om illegaal verblijf in Nederland niet strafbaar te stellen, vinden Europarlementariërs van PvdA, SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie.

Het kabinet zou zijn plannen hiertoe moeten intrekken, zo hebben ze maandag bepleit in een gezamenlijke actie.

Volgens de Europarlementariërs zijn de kabinetsplannen ondoordacht, onmenselijk en contraproductief. „Illegaal verblijf is geen criminaliteit”, stelt Sophie in ’t Veld van D66. Illegalen dreigen volgens haar onterecht te worden gestigmatiseerd.

Dennis de Jong van de SP denkt dat de maatregel averechts werkt. „Voor justitie en de arbeidsinspectie wordt het nog veel moeilijker malafide uitzendbureaus, werkgevers of mensenhandelaren aan te pakken. Illegalen zullen nog minder bereid zijn aangifte te doen.” Judith Sargentini van GroenLinks noemt het zinloos de gevangenissen te gaan vullen met illegalen die, nadat ze zijn uitgeprocedeerd, „geen kant op kunnen”.

Emine Bozkurt van de PvdA en Peter van Dalen van de ChristenUnie onderstrepen dat illegaliteit bestreden dient te worden. Maar volgens Bozkurt moet het kabinet het probleem bij de wortel aanpakken: bij mensenhandelaren en malafide bedrijven. Van Dalen noemt het absurd dat artsen of kerken die hulp verlenen aan illegalen, strafbaar gesteld zouden kunnen worden wegens medeplichtigheid.

Deel dit artikel