Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

'U verru', het varken, treedt op als kroongetuige tegen ex-premier Andreotti

Home

CECILE LANDMAN

ROME - In de tot rechtszaal omgebouwde, zwaarbeveiligde bunker in de gevangenis Rebibbia in Rome, doet de air conditioning het niet. Fel zonlicht valt door hoge raampjes op Giovanni Brusca. Zijn silhouet is dan zichtbaar door het geplooide doek van het ziekenhuisscherm waar hij achter zit. Zijn handen bewegen soms heftig. Deze man zegt niet meer te weten of hij met die handen vijftig of honderd moorden heeft gepleegd.

Deze man was de oogappel van mafia-hoofdman Toto Riina en is een verse 'spijtoptant' van Cosa Nostra. Brusca drukte ook op de knop van de bom die in mei 1992 rechter Falcone en zijn vrouw uit Palermo opblies. Brusca werd samen met zijn jongere broer Enzo vorig jaar mei gevangen genomen in de provincie Agrigento op Sicilië.

Het proces van de eeuw, zoals de zaak tegen Andreotti wordt genoemd in Italië, had deze week drie zittingsdagen. Afgelopen woensdag was de honderdtwintigste, met Giulio Andreotti - zeven maal premier van Italië - in de beklaagdenbank. Centrale vraag: trad hij in Rome op als beschermheer van Cosa Nostra? Kusten 'het beest', Toto Riina, en Andreotti elkaar? Brusca is hierin kroongetuige.

Het proces tegen Andreotti nam een aanvang in 1995 onder het oog van de wereldpers, nu zit er een twintigtal journalisten van de nationale pers. Brusca wordt in de kleffe hitte dan al tweeëneenhalve dag ondervraagd door de drie officieren van justitie en de advocaten van Andreotti.

Allen puffen in hun warme zwarte mantels. Ook de militairen, een stuk of tien jonge jongens, kijken benauwd in hun zware uniformen. Telkens zitten zes van hen om Brusca heen, hun gezichten weerspiegelen afwisselend afschuw en verbazing, bij het zien van 'u verru', 'het varken', een van de wreedste mannen van Cosa Nostra.

Het proces is zware koek. Advocaat Coppi van de verdediging gooit het op Brusca's wreedheid: “U heeft het kind van een vijand binnen de mafia gewurgd en het lijk daarna in zoutzuur opgelost, hoe kunnen we dan uw woorden geloven? De woorden van een moordenaar, die toegeeft meerdere malen justitie te hebben willen misleiden?”

En Brusca geeft toe: “Ik heb plannen gehad om de huidige Kamervoorzitter Violante in diskrediet te brengen, maar dat heb ik uit mijn hoofd gezet. Nu spreek ik de waarheid. En wat het kind betreft, als ik de tijd kon terugdraaien zou ik dat doen. Het spijt me echt. Ik heb God vergiffenis gevraagd. Zijn ouders niet, dat zou hypocriet zijn.”

De hoofdmoot van het proces gaat over de contacten van Andreotti met leden van Cosa Nostra. Andreotti als politiek contact in Rome voor deze mafia die eind jaren tachtig, begin jaren negentig te maken had met de zogenaamde maxi-processen tegen een grote groep mafiosi. Andreotti moest ervoor zorgen dat zij in beroep zouden worden vrijgelaten, maar Andreotti deed niets, of te weinig.

Christen-democraat Salvo Lima was Andreotti's contactman op Sicilië, hij werd in maart 1992 vermoord. En de contacten van Lima met de mafia gingen via de mafiose neefjes Nino en Ignazio Salvo. Brusca: “Of Andreotti vuile handen had, dat weet ik niet. Maar dat hij vriend was van Salvo Lima, dat wist de hele wereld. En dat Lima voordeel had van zijn relatie met de neefjes Salvo dat is voor mij zo klaar als een klontje. Dus, wat mij betreft was Andreotti verweven met de mafia.”

Andreotti's advocaat verlangt echter meer details. Waarop Brusca zonder spoor van twijfel vertelt dat zijn vader (ook gevangen mafioso, maar geen spijt-optant), en Toto Riina (ook geen spijtoptant) zouden kunnen bevestigen dat Andreotti tussenbeiden was gekomen om een van de vele processen tegen de mafia te beïnvloeden. Brusca: “En ik was degene die het contact moest onderhouden met de mafiose neefjes Salvo, zij op hun beurt met Lima en die weer met Andreotti.”

Advocaat Coppi: “Kunt u preciezer zijn?” Brusca: “Riina noemde mij direct de naam van Lima tijdens een ander proces. Hij noemde ook Andreotti toen het maxi-proces in cassatie ging. Riina beval me naar de Salvo's te gaan met het bevel dat de senator (Andreotti) tussenbeiden moest komen.” Vervolgens zou een ontmoeting hebben plaatsgevonden in het huis van een van de neven Salvo, waar Andreotti Riina beloofde zijn macht te zullen aanwenden om het maxi-proces in cassatie ten gunste van de mafia te laten uitvallen.

Andreotti zit gedurende het proces in de beklaagdenbank en vertrekt zoals gewoonlijk geen krimp. Hij schrijft verhaaltjes, vertelt hij. “Ik zou niet weten hoe ik anders mijn advocaten zou moeten betalen.” Senator voor het leven is hij, maar of hij lang genoeg blijft leven om het hele proces uit te zitten is nog maar de vraag. Hij is nu 78 jaar en de verhoren in deze reeks zullen niet zijn afgerond voor het einde van het volgende jaar. Daarna eventueel het hoger beroep. Het is niet ondenkbaar dat het proces zal lopen tot 2005, of wie weet nog langer.

In totaal zijn er bijna vierhonderd getuigen die tègen Andreotti, en 128 die vóór hem zullen optreden. Onder die laatsten zijn ex-staatshoofd Cossiga, Perez de Cuellar, en Hans Dietrich Genscher. Vóór het proces van de eeuw bleven 27 parlementaire onderzoeken tegen Andreotti zonder resultaat. Een journalist die er een boek over schreef, vertelt dat met dit proces tegen 'de uil' geen geschiedenis wordt gemaakt: “Het gaat er maar om of er voldoende bewijs zal zijn om hem te veroordelen.”

Deel dit artikel