Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

'Steun bij terugkeer is beste optie'

Home

PERDIEP RAMESAR

Den Haag: Extra geld voor remigratie

Als het de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) niet lukt ze uit te zetten, moeten Midden- en Oost-Europese daklozen op vrijwillige basis terug naar hun eigen land worden begeleid. Organisaties die hen daarbij helpen moeten financieel worden ondersteund.

Dat zegt de Haagse wethouder Marnix Norder (PvdA, integratie) voorafgaand aan het bestuurlijk overleg vandaag tussen de zogeheten 'MOE-landersgemeenten' en minister Lodewijk Asscher (PvdA, sociale zaken, werkgelegenheid). 'MOE-landersgemeenten' zijn gemeenten waar de groep Midden- en Oost-Europeanen relatief groot is.

Hoe groter de groep, hoe meer mensen buiten de boot vallen en dakloos raken. Van de honderd Oost-Europeanen die binnenkomen, komt er minstens één op straat te staan. Omdat zij niet worden toegelaten in de lokale opvang, moet er voor hun een oplossing worden gevonden. Deze nieuwkomers ontwikkelen door hun problemen volgens Norder vaak een drankprobleem, psychiatrische problemen en hebben altijd geldproblemen.

Vanuit de G4 zijn in ieder geval Den Haag en Rotterdam bij dat overleg aanwezig, omdat die de meeste problemen kennen met het groter wordende aantal nieuwkomers uit die Europese regio. Dat komt omdat in de Randstad veel glastuinbouw is. De twee Zuid-Hollandse steden trekken samen op en stemmen met elkaar af als het om deze problematiek gaat. De IND kan volgens de Haagse wethouder Norder niet efficiënt haar werk doen door allerlei ingewikkelde procedures en termijnen. Daarom pleit hij voor financiële ondersteuning van de Poolse stichting Barka die Oost-Europeanen op straat aanspreekt en hen uitlegt dat het beter voor ze is om terug te keren naar hun land van herkomst.

Norder vraagt zich af of die verblijfsprocedures niet anders kunnen voor mensen van binnen Europa. Maar hij zegt ook: "We moeten doen wat mogelijk is en wat het beste werkt, en het terugkeerprogramma van Barka blijkt succesvol." De G4 vraagt het Rijk om een half miljoen euro voor de begeleiding die Barka biedt, de vier steden zullen zelf de andere helft van het benodigde bedrag ophoesten.

Twee jaar geleden kaartte Norder het probleem van de Midden- en Oost-Europeanen aan in Trouw. Toen sprak hij nog van een 'tsunami van MOE-landers'. Ondertussen is er volgens hem veel veranderd. Let wel, zegt hij, 'het aantal is toegenomen, maar de problematiek neemt af'.

Daarvoor zijn in de Hofstad een aantal zaken geregeld. Zo opent Norder over ongeveer een maand in het Laakhavengebied een 'Polenhotel': een pension met kamers met keukentje waar de Oost-Europese arbeiders kunnen verblijven gedurende hun werkperiode. Maar ook zijn er vijfhonderd taalcursussen specifiek voor Polen opgezet, zodat ze Nederlands kunnen leren en zich beter in de Nederlandse samenleving kunnen redden.

Deel dit artikel