Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

'School moet meer aan integratie doen'

Home

Laura van Baars

Geert ten Dam, voorzitter van de Onderwijsraad. © Inge van Mill

Scholen doen nog te weinig om sociale integratie te bevorderen. Geert ten Dam is daar vandaag in een interview met deze krant duidelijk over. Ten Dam, hoogleraar onderwijskunde en scheidend voorzitter van de Onderwijsraad, is na minister Bussemaker misschien wel de machtigste persoon in het onderwijsveld.

Scholen zouden die verantwoordelijkheid voor integratie van leerlingen uit verschillende sociale milieus, etnische achtergronden en opleidingsniveaus wel moeten nemen, vindt Ten Dam. "De autonomie van scholen is de laatste twintig jaar veel groter geworden. Het integratievraagstuk ligt inmiddels ook op hun niveau. Scholen pakken dat helaas nog te weinig met elkaar op. Men denkt soms dat we wel klaar zijn met het praten over sociale integratie in het onderwijs, maar de Onderwijsraad vindt dat dat niet zo is."

'Zwarte' en 'witte' scholen
Integratie op scholen kon lang rekenen op veel politieke belangstelling. Zo probeerden gemeenten 'zwarte' en 'witte' scholen te voorkomen door scholen te 'mengen'. Die pogingen zie je nu niet zo veel meer. Volgens Ten Dam is het verstandig dat vermenging niet verplicht wordt. "Het is nooit goed om de onderwijsvrijheid te beperken. Ouders vinden toch wel sluipwegen om hun kind op die éne school te krijgen. Gemeenten spelen hun beleid om integratie op scholen te bevorderen nu vaak over andere banden. Zoals via voorschoolse educatie of samenwerkingsprojecten tussen scholen."

Door de terugtrekkende beweging van overheden en de politiek is de bal veel meer bij scholen zelf komen te liggen. Ten Dam ziet dit als een publieke opdracht waarover scholen met elkaar afspraken moeten maken. Het onderwerp moet voortdurend ter sprake kunnen komen: hoe kunnen wij als school bijdragen aan een goede integratie van leerlingen? Hoe houden wij het onderwijs in de hele omgeving op hoog niveau? Daarbij moeten scholen rekening houden met elkaar, vindt Ten Dam. Beleid van de ene school om bijvoorbeeld alleen nog maar de beste leerlingen toe te laten, kan er toe leiden dat andere scholen met moeilijkere leerlingen blijven zitten. Dat moet volgens de hoogleraar onderwijskunde een gezamenlijk probleem zijn van alle scholen in de regio: de kwaliteit van onderwijs moet op iedere school goed kunnen zijn.

Bevordert de school zelf integratie?
Anderzijds gaat het ook om de sfeer op school zelf: bevordert die de sociale integratie? In principe zijn brede scholen waar beroepsonderwijs, havo en vwo aanwezig zijn daarvoor het beste geschikt, vindt Ten Dam. De trend is echter dat scholen steeds verder 'categoraliseren': het zelfstandige vmbo, gymnasium en zelfs havo zijn in opkomst. Leidt die trend niet alleen maar tot meer afzondering tussen de leerlingen? Ten Dam ziet dit inderdaad als een risico, al ziet zij ook categorale scholen waar het juist goed gaat. "Als de sfeer op een categorale school zo is dat leerlingen leren verbindingen met anderen aan te gaan, kan dat beter zijn dan een brede school waar leerlingen gepolariseerd zijn."

Trouw-abonnees lezen vandaag in de krant het interview 'Ouders? Vooral leerlingen tellen' met Geert van Dam.

Lees verder na de advertentie
"De autonomie van scholen is de laatste twintig jaar veel groter geworden. Het in­te­gra­tie­vraag­stuk ligt inmiddels ook op hun niveau."

Deel dit artikel

"De autonomie van scholen is de laatste twintig jaar veel groter geworden. Het in­te­gra­tie­vraag­stuk ligt inmiddels ook op hun niveau."