Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

'Ruïne Vrouwekerk Leiden belangrijk voor Amerika'

Home

Haro Hielkema

Het gaat om de wortels van de presidenten Roosevelt, Grant en Bush en die van een groot deel van de Amerikaanse samenleving. En daarom mag Leiden de resten van de Vrouwekerk niet slopen. Vindt Jeremy Bangs.

De directeur van het Leiden American Pilgrim Museum heeft zich tot de bestuursrechter in Den Haag gewend om sloop te keren. Het is een ruïne, een hangplek, een urinoir, doelwit voor spuitbussen en een rottend gat in het winkelhart van de stad. En dus een doorn in het oog van velen, zoals het gemeentebestuur, dat er nieuw wil bouwen. De Leidse monumentencommissie heeft afbraak geadviseerd.

Jeremy Bangs noemt de Vrouwekerk, of wat ervan over is, belangwekkend Amerikaans erfgoed. Het was de kerk van de Pilgrim Fathers, de Engelse calvinisten die eind 16de eeuw de vervolgingen ontvluchtten en neerstreken in de tolerantere Nederlanden, te Leiden. Niet lang, want in 1620 reisde de eerste groep met de Mayflower naar de Nieuwe Wereld en stichtte daar een kolonie. In de loop der jaren trokken meer Pilgrims naar Amerika.

,,In deze kerk is in 1603 Philippe de la Noye gedoopt en zijn oom en tante Franchoys Coucke en Esther Mahieu getrouwd. Alle drie zijn met de Pilgrim-groep naar New England geëmigreerd, waar hun namen bekend zijn geworden als Philip Delano, Francis Cooke en Hester Maythew. Zij waren de voorouders van de latere presidenten Roosevelt, Grant en Bush.''

In Amerika wordt volgens Bangs gedacht aan een gedenksteen voor de Leidse voorouders van de presidenten. ,,Men ziet de ruïne van de Vrouwekerk als de aangewezen plaats.''

Instanties als het Roosevelt Instituut, de Mayflower Society en het Historische genootschap van New York hebben laten weten sloop van de Vrouwekerk te betreuren.

De Vrouwekerk is voor Bangs ook architectonisch belangwekkende; zowel onder- als bovengronds zijn de restanten volgens hem waardevol. Opgravingen in 1979-1980 hebben uitgewezen dat de houten balkenfundering intact is gebleven. ,,Deze constructie op palen maakte het mogelijk een imposante gotische kerk op een zachte bodem te laten verrijzen. Voor de bouwkunst in Nederland is die specifiek.''

De gemeente wil architectonische details onder glas zichtbaar maken, maar Bangs wil alle muurresten in een openbaar plein veilig gesteld zien. Het 'nutteloos slopen' noemt hij een ,,kortzichtige vernieling van de stadsgeschiedenis. Als er klachten zijn over vervuiling en urine-overlast, moet de ruïne worden schoongemaakt en strenger worden opgetreden tegen wildplassers. Anders kun je alle parken en gebouwen die een stad niet schoon wil houden, wel slopen.''

Hij verwijt wethouder Van Rij dat hij nog meer monumenten wil afbreken ter wille van nieuwbouw. Zo vreest Bangs voor de middeleeuwse pandjes van het voormalige St. Catherina Gasthuis, waar de beroemde militaire leider van de Pilgrims van zijn verwondingen als soldaat in het Hollandse leger herstelde. ,,Het beleid is meer gericht op vernietiging dan op behoud van monumenten.'' Hij waarschuwt potentiële investeerders in het project voor de Vrouwekerk, zoals ABN/Amro en Ahold, dat medewerking hun imago in Amerika zal schaden.

Deel dit artikel