Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

'Pissen' in eigen groep

Home

Koen Koch

Ik heb een specifieke afkeer van mensen, die precies weten hoe heldhaftig en dapper anderen zich moeten gedragen terwijl ze zelf in een comfortabele leunstoel achterover hangen. Zo iemand is Ahmed Aboutaleb. Op de Paradiso-bijeenkomst, onder het motto 'Ben je bang voor mij', verklaarde hij dat Ayaan Hirsi Ali, die wegens bedreiging met de dood is ondergedoken, natuurlijk 'gewoon' op deze bijeenkomst had moeten verschijnen. 'Dan regel je maar beveiliging'.

Maar in het leven van Ayaan is door die doodsdreiging niets 'gewoon' meer. Thuis kan ze niet meer wonen. Een restaurant waar ze wat wil eten, moet ze halsoverkop op last van haar beveiligingsmensen verlaten omdat een groep jongeren een al te dreigende houding jegens haar aannam. Een particulier gesprek in een privé-omgeving mag niet te lang duren, ze moet steeds van verblijfplaats veranderen. Opgejaagd wild, nog steeds. Ayaan kwam, vermoed ik, niet naar Paradiso, wat ze misschien best gewild had omdat elke beveiligingsdienst haar dit ten stelligste zou hebben afgeraden. In een overvolle zaal, vol haar vijandig gezind publiek zou haar veiligheid niet gegarandeerd kunnen worden.

De impliciete boodschap van Aboutalebs oproep tot heldhaftigheid ('ze had gewoon moeten en kunnen komen') is feitelijk een ontkenning van de ernst van de bedreigingen. Het komt erop neer dat hij Ayaan van lafheid beschuldigt. Dat is, gezien de situatie waarin Ayaan moet standhouden, uitermate krenkend. Maar Aboutaleb brengt nog zwaarder geschut in stelling. Hij diskwalificeert Ayaan als gesprekspartner, zij heeft haar recht om aan de discussie deel te nemen verspeeld. 'Het is moeilijk binnen de groep te blijven en de discussie aan te gaan. Het is makkelijk je uit de groep terug te trekken en vervolgens stevig te pissen in die groep en toch te willen meedebatteren'. Of korter: 'Eerst uit de groep stappen en vervolgens stevig in het nest pissen, dat kan niet'. Dat Aboutaleb Ayaans bekommernis om de mishandeling en onderdrukking van moslimvrouwen als 'pissen' aanduidt, heeft misschien met een verdrongen vrouwenangst te maken. Maar ik weet nu tenminste waarom Aboutaleb zich nooit met de kwestie die Ayaan centraal stelt, heeft bezig gehouden. Dat was te 'moeilijk', lastiger inderdaad dan te presideren over de verdeling van subsidiegelden aan al die allochtone organisaties die ontkennen dat de Blijf-van-mijn-lijfhuizen overspoeld worden door moslimvrouwen.

Het pijnlijkst is misschien nog wel het inzicht dat Aboutaleb onverwacht in zijn denken over mens, samenleving en de vrijheid van meningsuiting geeft. Mensen behoren onveranderlijk tot een groep (gemeenschap); dit lidmaatschap wordt kennelijk bepaald door geboorte; fundamentele kritiek op de 'eigen' groep is 'moeilijk' (waarom eigenlijk, wegens dreigementen van de kant van de zelfbenoemde groepsleiders, die hun positie aangetast zien door fundamentele kritiek?) en blijft dus maar beter achterwege (zie Aboutaleb); het breken met de eigen groep is verraad, en dus verachtelijk; kritiek van buiten de groep is 'pissen', en moet dus eigenlijk niet mogen. Het is een beeld van een gesloten samenleving, waarin mensen door hun geboorte levenslang tot een bepaalde gemeenschap zijn veroordeeld. Een gemeenschap ook zonder publiek debat omdat de uitwisseling van ideeën zich beperkt tot de 'eigen' gemeenschap. Dit staat haaks op mijn beeld van de samenleving, een geheel van individuen die, gelijke rechten en plichten delend, vrijelijk kunnen kiezen tot welke religie zij willen behoren, welke levensstijl zij willen volgen en met welke partner zij hun leven willen delen, en die naar hartelust en ontspannen aan het publieke debat, waarin iedereen over allen en alles zijn woordje kan doen, kunnen deelnemen.

Deel dit artikel