Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

'Petten kan ontploffen'

Home

door Joep Engels

AMSTERDAM - Een explosie van de kernreactor in Petten is wel degelijk mogelijk. De Utrechtse hoogleraar energiefysica, C. Andriesse, blijft bij deze opvatting die hij op 26 september in het tv-programma 'Reporter' deed. Recente gesprekken met de Kernfysische dienst en Petten hebben hem niet van dit standpunt kunnen brengen.

Na de uitzending verklaarden de twee instanties dat ze een explosie als onrealistisch beschouwden. Andriesse erkende dat de kans op een explosie zeer klein is, maar houdt vol dat het mogelijk is en noemde het verbijsterend en incompetent van de staf dat ze de ogen sloten voor de mogelijkheden van een explosie die verstrekkende gevolgen zou hebben.

Aan de basis van zijn conclusie ligt het Veldmanscenario. Volgens dit scenario treedt er een breuk op in het koelsysteem waardoor de reactor zeer snel droog komt te staan en zijn warmte niet meer kwijt kan. Op dit mogelijke ongeluk, dat al in de jaren tachtig aan de orde is gesteld, is de reactor volgens de directie van Petten berekend. In zo'n geval worden de regelstaven automatisch in de reactor gedreven waardoor deze wordt afgeschakeld.

Volgens Andriesse gaat hier echter iets aan vooraf. Door de speciale constructie van het Pettense koelsysteem ontstaat er tijdens het leeglopen een sterke stroming van beneden naar boven waardoor de regelstaven weer uit de reactor worden geduwd. Dan wordt de reactor volgens alle leerboeken 'prompt kritiek' en explodeert hij.

De directie van Petten en de Kernfysische dienst vonden dit onrealistisch. Dat hadden ze, na analyse van het scenario en gesprekken met Andriesse, geconcludeerd. De echte, inhoudelijke gesprekken vonden echter pas onlangs plaats: vorige week met de Kfd en gisteren met Petten. En Andriesse is niet overtuigd. ,,Ze hebben twee argumenten waarom de staven niet omhoog zouden kunnen worden gedrukt. De staven zouden zijn geborgd. Maar die borging is door de noodstop onklaar gemaakt en ze hebben niet de tijd om dat te herstellen. Ten tweede zouden de regelstaven door wrijving worden tegengehouden. Maar de grootte van de wrijving is geen harde, gemeten waarde, maar een onzeker getal dat ze uit een model halen. Als dat getal iets kleiner is dan zij aannemen, is de wrijving al onvoldoende om de staven tegen te houden.''

Hier dreigt een welles-nietes-spelletje, maar daar doet Andriesse niet aan mee. ,,De bewijslast is aan hen. Ze moeten niet proberen de risico's weg te redeneren, ze moeten onderzoeken wat er, ook in minder welgevallige situaties, al of niet mis zou kunnen gaan.''

Morgen vergadert de kamercommissie van vrom over de gevaren van de reactor in Petten.

Deel dit artikel