Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

'Paauwe bereikt slechts de teleurgestelde orthodoxen'

Home

De groei van Doorbrekers is onstuimig: in zeven jaar tijd van nul naar tweeduizend volgelingen. Peter en Ilona Paauwe hopen uiteindelijk heel Nederland te bereiken. Maar dat zou nog wel eens tegen kunnen vallen, schat Miranda Klaver in. Ze is religieonderzoeker, antropoloog en theoloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Op verzoek van Trouw bezocht ze Doorbrekers. "Paauwe gebruikt dezelfde woorden als in orthodox-protestantse kerken. Maar tegen de boodschap dat je niets bent en nooit wat worden zult zet hij zich heel duidelijk af", zegt Klaver.

En het lijkt met elkaar in tegenspraak, maar Doorbrekers groeit volgens Klaver juist dankzíj de biblebelt, de strook schuin over Nederland waar het traditionele protestantisme stevig is geworteld. Paauwe slaagt erin mensen aan te spreken die teleurgesteld zijn in orthodox-protestantse kerken. Maar, denkt Klaver, zijn succes blijft beperkt tot deze groep. "Mensen van buiten de kerk snappen dat hele discours van zonde en schuld niet waar Paauwe voortdurend naar verwijst."

Heel specifieke uitdrukkingen verraden Paauwe's orthodox-protestantse achtergrond. Zo zegt hij over zijn bekeringservaring dat 'een bedekking werd weggenomen'. Hoewel ze radicaal gebroken hebben met de kerk waarin ze zijn grootgebracht, weigeren Peter en Ilona Paauwe als hun ernaar gevraagd wordt een negatief woord te zeggen over de kerkleer waarin hel en verdoemenis belangrijke bestanddelen zijn. Daar zit een specifieke theologie achter, legt Miranda Klaver uit. "Als je negatief praat over anderen, dan zou dat een direct effect hebben. Het oordeel kan als een boemerang terug komen. Woorden zijn niet neutraal, ze hebben kracht."

De theologie die Paauwe aanhangt, en die aan taal een bovennatuurlijke kracht toedicht, komt bij verschillende charismatische pinksterkerken voor. Bij Doorbrekers, zo merkte Klaver tijdens haar bezoek aan Barneveld, zie je het aan de manier waarop de Paauwe's bidden. "Er wordt in de gebiedende wijs gebeden. Bijvoorbeeld: 'Heer, genees hem'. En niet: 'Heer, wilt u hem genezen?'. Ze geloven dat dit meer effect heeft. Bovendien: ze hóeven niets te vragen. God heeft, zo geloven ze, alles al gegeven, je hoeft het je alleen maar toe te eigenen." Maar aan deze opvatting zit ook een keerzijde. Klaver: "Als het niet goed met je gaat, is de impliciete boodschap, dan geloof je niet voldoende of dan zit de duivel erachter." Dat leidt tot teleurstellingen.

Deel dit artikel