Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

'Missie Afghanistan wakkert terrorisme aan'

Home

Redactie

Er komt een nieuwe Nederlandse missie naar Afhganistan. © anp

Nederland stuurt maximaal 100 militairen op een nieuwe missie in Afghanistan. Het gaat om een bijdrage aan een internationale missie van de NAVO die op 1 januari 2015 begint met als doel Afghaanse militairen en politieagenten in het noorden van het land te trainen.

Maar dat is totaal zinloos zei Harry van Bommel (SP) al op 26 juni in Trouw. Hij ziet liever dat er wordt geïnvesteerd in de Nederlandse veiligheidsdienst om het gevaar van terugkerende djihadisten in te dammen.

Een missie naar Afghanistan om daar de opkomst van de taliban in te perken, wakkert het terrorisme juist aan, vindt de SP. Woordvoerder buitenland Harry van Bommel: "Onbegrijpelijk dat minister Timmermans van buitenlandse zaken achter een nieuwe missie in Afghanistan staat. Voor terrorismebestrijding ligt het meer voor de hand te investeren in de inlichtingendienst in Nederland."

Waarom werkt een trainingsmissie in Afghanistan niet?

"Het is water naar de zee dragen. Er deserteren zoveel agenten en militairen dat je om de paar jaar een nieuw veiligheidsapparaat moet opleiden. De belangrijkste reden is corruptie. Het systeem in Afghanistan is niet aangetast door corruptie, corruptie is het systeem. Buiten Kaboel hebben krijgsheren de macht en zij vragen voor alles geld.

"De aanwezigheid van buitenlandse militairen versterkt dat. Ook Nederland betaalde krijgsheren voor een veilige doorgang over bevoorradingsroutes. Die krijgsheren bieden vaak meer salaris dan de politie. We steken veel geld in militaire missies, maar wat Afghanistan nodig heeft is, ontwikkeling van de rechtsstaat en corruptiebestrijding. Daar heeft minister Ploumen van ontwikkelingssamenwerking geen budget voor."

Kan de rechtsstaat wel worden ontwikkeld als militairen niet voor veiligheid zorgen?

"Veertien jaar militaire aanwezigheid in Afghanistan heeft niet tot veiligheid geleid. Aanwezigheid van buitenlandse militairen vergroot de achterban van de taliban. Een groot deel van de Afghanen wijst de westerse levenswijze af. Onze aanwezigheid in Afghanistan is onderdeel van het probleem in plaats van de oplossing. Op microniveau boeken missies soms best resultaten, zoals de Nederlandse training aan politieagenten in Kunduz. Als je naar het grotere plaatje kijkt, moet je toch concluderen dat het niet werkt. Omdat zoveel agenten deserteren, zijn de trainingen niet duurzaam. En om in een corrupt systeem te functioneren moeten agenten daarin mee."

In Irak komt nu de terreurbeweging IS op. Wacht Afghanistan niet een vergelijkbare opmars van de taliban als buitenlandse troepen vertrekken?

"In Irak is het probleem dat president Maliki de spanning tussen soennieten en sjiieten aanwakkert en de soennieten ondergeschikt maakt. Daardoor raakt het leger gedemoraliseerd en kan IS onder de Soennieten rekruteren. De aanwezigheid van buitenlandse militairen was geen remedie geweest voor de kern van het probleem in Irak.

"Westerse militaire aanwezigheid wakkert ook terrorisme aan. Het kan misschien even de deksel erop houden, maar biedt ook een rekruteringsbasis. De aanwezigheid wordt gezien als buitenlands imperialisme. Zowel mensen daar als hier voelen zich dan juist geroepen om te strijden."

Wat moet er dan gebeuren om te voorkomen dat hier aanslagen plaatsvinden?

"Ik zie een wezenlijk gevaar in de teruggekeerde djihadisten vanuit Irak en Syrië. Ze zijn gewend geraakt aan geweld. De komende jaren zullen mensen blijven afreizen. Onder die omstandigheden zijn de geplande bezuinigingen op de AIVD erg onverstandig. Om teruggekeerde strijders en radicaliserende jongeren in de gaten te houden is een goed functionerende inlichtingendienst nodig. Dat is arbeidsintensief."

Deel dit artikel