Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

'Leers draait goed lopend asielproject de nek om'

Home

Van onze verslaggever

Gerd Leers. © ANP

Minister Leers (asiel) draait een goed project voor jonge vluchtelingen de nek om door de nadruk te leggen op verkeerde cijfers, stelt VluchtelingenWerk. "We worden nu afgerekend op terugkeercijfers. Maar dit experiment is gestart om jonge asielzoekers uit de prostitutie en illegaliteit, van de straat en ín beeld te houden."

Perspectief is een experiment dat uitgeprocedeerde jonge asielzoekers onderdak biedt, ze voorbereidt op een terugkeer naar het land van herkomst, of soms een nieuwe procedure start.

Minister Leers stelt geen nieuwe middelen beschikbaar om het experiment in negentien grote steden voort te zetten. Hij liet doorschemeren dat Perspectief er wat hem betreft onvoldoende in slaagt asielzoekers richting hun thuisland te begeleiden.

Met achttien geen steun meer
Maar dat was niet de voornaamste opdracht, stelt VluchtelingenWerk. In het verleden beëindigde het Rijk de steun aan en opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) op hun achttiende verjaardag. Dan werden ze op straat gezet.

Perspectief werd bedacht omdat er akelige verhalen waren over grote groepen Afrikaanse meiden die geronseld werden voor de prostitutie en onrustbarende cijfers over jongeren die op straat rondzwierven. "Toen was 87 procent met onbekende bestemming uit het zicht verdwenen, nu hebben we 93 procent nog in beeld. Het zou doodzonde zijn als we hiermee moeten stoppen", zegt Trees Wijn van VluchtelingenWerk.

Crisisachtige situaties op straat
De negentien deelnemende gemeenten noemen de beslissing van de minister onverantwoord. Het beeindigen van de faciliteiten leidt tot crisisachtige situaties op straat, zeggen ze. Ze wijzen de minister op hun zorgplicht.

Ook Unicef en Defence for Children riepen Leers op de financiële steun aan het project voort te zetten.

Afspraken
In anderhalf jaar hielp Perspectief zo'n 700 jonge asielzoekers. Als het terugkeercijfer de minister tegenvalt, willen ze bij VluchtelingenWerk nog wel uitleggen hoe dat komt: omdat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) hun afspraken niet nakomen.

Die organisaties zouden er volgens VluchtelingenWerk, voor zorgen dat er meer ambassades meewerken bij het 'terugnemen' van hun burgers, of dat eerder verblijfsvergunningen worden gegeven als die ambassades halsstarrig blijven weigeren.

Wijn: "Er is aan het begin erkend dat hier heel wat hoofdpijndossiers bij zaten. De IND en DT&V zouden doorbraken forceren, knopen doorhakken. Dat is niet gebeurd."

De woordvoerder van Leers geeft aan dat na anderhalf jaar een te grote groep nog steeds in het experiment zit. En: "Het is vreemd dat VluchtelingenWerk stelt dat eventueel tegenvallende resultaten de schuld van DT&V en de IND zouden zijn."

Deel dit artikel