Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

'Jongeren geloven niet meer in collectieve kracht'

Home

Joachim Springer

© Capital Photos

Vooral de oudere generatie is boos. Dat is één van de bevindingen uit het onderzoek van Trouw naar de emotionele staat van de Nederlandse kiezer. Maar hoe zit het met de jonge generatie? Zij zijn opvallend neutraal. Niet echt bang, niet echt boos. Onverschillig? "Je zou het apathie kunnen noemen."

Jongeren tot en met 34 jaar staan in het onderzoek vaak lijnrecht tegenover de oudere generatie (50+). Die maakt zich relatief veel zorgen over politieke kwesties, ziet de toekomst met weinig vertrouwen tegemoet en voelt vooral boosheid, veel boosheid.

Dan de jonge generatie. Die maakt zich weinig zorgen en denkt dat het wel losloopt met de financiële crisis. Jongeren scoren vooral hoog op de score 'neutraal'. Zo staat één op de drie jonge mannen neutraal ten opzichte van de emotie blij. En echt boos zijn ze ook al niet.

Hoe is dit verschil te verklaren? "In de manier waarop je bent opgegroeid", zegt Sywert van Lienden (22), politiek commentator en oprichter van de politieke jongerenbeweging G500. "Uit verschillende onderzoeken blijkt het verschil in tijdgeest: ouderen zijn in een meer collectieve wereld opgegroeid waarin een gezamenlijk idee centraal staat. Daarom kunnen ze zich ook zo boos maken over een zaak van algemeen belang, zoals het functioneren van een politiek leider."

"De wereld van jongeren is een stuk individualistischer. Zij meten succes en falen, hoop en teleurstelling niet direct af aan een collectieve groep, maar kijken vooral naar hun eigen leven."

Onmacht
"Ik lees ook veel onmacht in het onderzoek", vertelt Van Lienden. "Er leeft een idee dat je niets kunt doen aan je eigen toekomst, weinig invloed hebt op je eigen omgeving. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de vragen naar toekomstbeelden. Ouderen denken: 'het gaat niet goed met ons land en ik kan er niets aan doen.' Daar komt boosheid uit voort."

Maar waarom voelen jongeren die boosheid dan niet? "Dat zou je apathie kunnen noemen. Vierenveertig procent van de jongeren onder de 27 jaar stemt niet. Ik denk dat zij de oplossing eerder zoeken in hun eigen publieke sfeer. Een geloof in de collectieve kracht is niet meer zo aanwezig, hoe jammer ik dat ook vind. Ik denk dat jongeren onderschatten wat de kracht van politiek en democratie kan zijn."

Verwachtingen en ervaringen
Uit het onderzoek blijkt ook dat jongeren hoopvoller en optimistischer zijn dan ouderen. Misschien hoeven de jongeren niet zo nodig? "Onze ouders hebben veel te verliezen en wij hebben nog veel te winnen. Jongeren redeneren meer vanuit verwachtingen in plaats van ervaringen. Als je dat doet kan je de middelmatigheid van het leven wegredeneren. Verwachtingen zijn altijd hoopvoller dan ervaringen en gelukkig maar, want stel je voor dat het omgekeerd was: dat je begon met de ervaringen van het leven en dan de verwachtingen nog moest formuleren."

Deel dit artikel