Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

'Iers 'ja' bij referendum Europees pact is zinloos'

Home

Marco Visser

Een stembureau in Noord-Dublin © ap

Opiniepeilingen wijze op een 'ja', maar of de Ieren vandaag nu wel of niet instemmen met de strenge Europese begrotingsregels, voor Edward Burke is het 'een treurige dag'. "We hebben geen zeggenschap over onze eigen koers", zegt de Ierse onderzoeker bij de denktank Centre for European Reform vandaag in Trouw.

Burke is teleurgesteld in Europa dat volgens hem gedomineerd wordt door Duitsland. "Details van onze begroting worden eerst naar de Bundestag gestuurd." Angst, wanhoop, onverschilligheid en woede zijn emoties die de referendumuitslag zullen bepalen, denkt het lid van de Europese denktank. Tegelijkertijd relativeert hij het belang van de uitslag, die niet doorslaggevend is bij de voortgang van het pact. "Voor Ierland is de keuze belangrijk. In Europa zal een nee-stem meer olie op het vuur gooien, maar het zal geen waterscheiding zijn. Alle ogen zijn op dit moment gericht op Spanje."

Ook Fintan O'Tool, adjunct-hoofdredacteur van het pro-Europese dagblad The Irish Times, is geen voorstander van een Iers 'ja'. Zinloos, noemt hij de serie strafmaatregelen uit Brussel.

Hij beschrijft de 'absurde toestand' met de volgende analogie. "U krijgt een telefoontje van een procureur - laten we haar Angela noemen", schrijft hij in The Irish Times (vertaling Presseurop). "Ze gebiedt u op haar kantoor te verschijnen. Ze laat u de boeteclausule van een contract zien, dat duidelijk maakt wat de straf is als u de bepalingen overtreedt.

Ze zegt tegen u dat u onmiddellijk moet tekenen, omdat u anders in grote problemen zult komen. "Maar", zo vraagt u, "waar is de rest van het contract?" "We werken er nog aan. Dat gaat u niets aan. Teken hier maar."

O'Tool noemt het een uiting van opperste minachting de Ieren te vragen het contract te tekenen voordat zij kennis hebben kunnen nemen van de rest van het verdrag. "Hierdoor verkeert het electoraat in een dilemma", schrijft hij. "De ja- en nee-opties geven de publieke opinie niet juist weer. Een meerderheid van de kiezers bevindt zich volgens mij feitelijk in één van deze twee kampen: (a) Ja, omdat er geen keuze is; (b) Nee, maar vraag het ons opnieuw als je de groeistrategie hebt uitgewerkt." Die laatste optie is volgens de journalist van The Irish Times de eerlijkste reactie.

De broodheer van O'Toole, The Irish Times zelf, is in haar commentaar (vertaling Presseurop) een stuk positiever over het pact. De krant adviseert de kiezers zich op de inhoud van het verdrag te concentreren en niet op zaken die daarmee niets van doen hebben.

"Irish Times adviseert een ja vanuit een pragmatische beoordeling van de wezenlijke belangen van Ierland." Het dagblad noemt het belangrijk dat Europa een solide begrotingsfundament met gezond geld krijgt zodat alle eurolanden leningen sluiten tegen een acceptabele rente.

"En dit is niet, zoals degenen in het 'nee'-kamp beweren, een 'verdrag voor bankiers' of een 'verdrag voor speculanten'. Integendeel, het gaat er juist om dat de lidstaten samen een front tegen de grillen van speculanten vormen door een munt te creëren die zo sterk en zo stabiel is dat de aanvallen van die speculanten daarop geen vat hebben."

Het Ierse 'ja-kamp' benadrukt de negatieve gevolgen van een mogelijke afwijzing van het pact. De economische onzekerheid zou toenemen en de financiële markten zouden Ierland direct afstraffen.

The Irish Times stoort zich aan die doenscenario's. "Maar al te vaak heeft het 'ja'-kamp zich tijdens de campagne voor dit referendum defensief opgesteld en negatieve argumenten aangedragen, waarbij alleen de nadelige gevolgen van 'nee'-stemmen voor het voetlicht werden gebracht. Het positieve argument, namelijk dat het verdrag een essentiële, waardevolle bouwsteen in de constructie van onze eenheidsmunt is, moet echter ook worden gehoord."

De uitslag van het referendum wordt morgen bekend gemaakt.

Deel dit artikel