Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

'Hiervandaan zijn tienduizenden joden afgevoerd'

Home

van onze verslaggever

AMSTERDAM - Tegen Gretta Duisenberg, echtgenote van Wim Duisenberg, president van de Europese Centrale Bank, is gisteren in Amsterdam een aanklacht ingediend wegens antisemitisme en het aanzetten tot haat. Ze heeft al weken de Palestijnse vlag opgehangen aan het balkon van hun woning in Amsterdam Zuid. Advocaat Herman Loonstein van de orthodoxe splintergroep Federatief Joods Nederland die de klacht indiende, las in Het Parool dat ze daarover tegen een overbuurman zou hebben gezegd dat de ellende van de Palestijnen de schuld is van rijke joden die Israël in stand houden. Gretta Duisenberg staat volledig achter de Palestijnse zaak. Wim Duisenberg praat niet over de vlag, 'want die is van mijn vrouw.'

De overburen van de Duisenbergs zijn Ron en Rosa van der Wieken. Zij is gemeenteraadslid voor de VVD en kwam in het nieuws omdat ze vorige maand tijdens de grimmige anti-Israëlbetoging klappen opliep, toen ze wilde voorkomen dat de Israëlische vlag werd verbrand.

Rosa van der Wieken: Het is ons meegedeeld ja.

Staat u er achter?

Rosa van der Wieken: Dat is een moeilijke vraag. Het is geheel voor hun rekening, laat ik dat zeggen.

Ron van der Wieken: Ik sta er niet achter nee, maar ik ga ook niet tegenwerken.

Is het een moeilijke vraag omdat Federatief Joods Nederland geassocieerd wordt met joods fundamentalisme?

Rosa van der Wieken: Precies. Dat wij hebben kunnen aangeven hoezeer ons het vlagvertoon heeft gegriefd, is voor ons voldoende. Wat anderen doen is voor hun rekening.

Hangt die vlag er nog?

Rosa van der Wieken: Ik wilde u juist meedelen dat hij een uur geleden is weggehaald. Dat moet Wim hebben gedaan, want ik zie hem net wegrijden en Gretta is niet thuis. Tja, we zijn buren hè.

Er is geen oude vete tussen u gaande, over de tuin of over de hond?

Rosa van der Wieken: Nee, nee, ons scheidt een straat van acht meter breed. We kennen elkaar oppervlakkig. Ze weten wel van ons bestaan. Ze weten dat we joods zijn en ze weten ook dat we kinderen in Israël hebben.

Wat is er precies tussen u voorgevallen?

Ron van der Wieken: Die vlag hangt er nu zes weken. Dik een week geleden besloot ik de Duisenbergs een brief te schrijven. Een nette brief, waarin ik begrip vroeg voor de omgangsvormen in de buurt. Dat die vlag voor sommigen ook het symbool van terreur kan zijn. Een paar dagen later belde Gretta Duisenberg. Ze zei dat ze blij was met mijn brief en er graag eens over wilde praten. Toen zei ze dat ze over een week of vier wel tijd had. Daarop vroeg ik: wat gebeurt er intussen met die vlag? Toen antwoordde ze: die blijft vanzelfsprekend hangen. Toen verslechterde de toon. We werden van weerszijden onvriendelijk en ik beken dat ik me ook niet onbetuigd heb gelaten. Maar haar ergste opmerking was wel dat ze zei dat het die puissant rijke joden in Amerika waren die Israël overeind houden. Dat is een klassiek antisemitisch argument. Ik zei: weet je wel wat je zegt? Ze heeft haar opmerking meermalen herhaald. Ik heb er even mee rondgelopen en toen besloten ermee naar de pers te gaan, want ze is toch de vrouw van de president van de Europese Centrale Bank. En als de top in Europa zo denkt...

Heeft u daarna nog contact met mevrouw Duisenberg gehad?

Ron van der Wieken: Nee.

Ook advocaat Loonstein had geen contact met haar.

Waarop is uw aanklacht gebaseerd?

Herman Loonstein: Op persberichten in Het Parool en het NIW. Het ophangen van een vlag is niet verboden maar de wijze waarop mevrouw Duisenberg argumenteert is dat wel.

U heeft hierover niet met het echtpaar Van der Wieken overlegd.

Herman Loonstein: Dat is ook niet nodig. Ik ga af op de verklaring in de pers. Als ze dat zou tegenspreken, zou dat reden zijn om me te beraden en eventueel de klacht in te trekken. Maar die vlag irriteert de joodse gemeenschap al weken. Het is natuurlijk niet de gelukkigste buurt om zo'n vlag op te hangen. Er zijn hiervandaan in de oorlog tienduizenden joden afgevoerd. En zeker als je van Duitse komaf bent, moet je je wel twee keer bedenken voor je hier de Palestijnse vlag uithangt.

De vlag is nu weg.

Herman Loonstein: Mooi. Dan is er al iets bereikt.

Deel dit artikel