Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

'Gidsland' Denemarken is zo streng niet meer

Home

Petrja Sjouwerman

Mensen protesteren voor het Deens parlement in 2010 tegen het Deense immigratie puntensysteem. © epa

Bij de presentatie, vrijdag, van het VVD-verkiezingsprogramma noemde lijsttrekker Rutte Denemarken als voorbeeld van een land met een spectaculair succesvol streng immigratiebeleid. Maar de Deense regering heeft juist enkele maatregelen teruggedraaid. Het aantal toegekende verblijfsvergunningen stijgt nu snel; dit jaar zijn al bijna meer permanente verblijfsvergunningen toegekend dan in heel 2011.

De centrum-linkse regering, die vorig najaar aantrad, schafte onder meer een puntensysteem voor gezinsherenigers af. Dat werd twee jaar geleden ingevoerd door de toenmalige centrum-rechtse regering en haar gedoogpartner, de Deense Volkspartij, en resulteerde in een drastische daling van het aantal permanente verblijfsvergunningen, wat vermoedelijk voor Rutte de reden was om het Deense beleid succesvol te noemen.

In Denemarken zelf was het puntensysteem echter té omstreden. Zo gaf een lagere opleiding minder punten dan een hogere opleiding. Dit betekende bijvoorbeeld dat het moeilijker was voor een timmerman uit het buitenland om zich bij zijn Deense partner te voegen dan voor een bioloog. Het leidde tot demonstraties. Het puntensysteem was onredelijk en waanzinnig bureaucratisch, concludeerde de sociaal-democratische minister van justitie Morten Bodskov eerder dit jaar. De nieuwe regering maakte het ook makkelijker voor kinderen om gezinshereniging te krijgen.

Er zijn wel andere regels die een drempel opwerpen voor het verkrijgen van een permanente verblijfsvergunning. Zo moeten buitenlanders minstens vijf jaar legaal in Denemarken hebben gewoond en een taaltest doen. Daarnaast moeten ze minstens drie uit vijf jaar een baan hebben gehad of een opleiding hebben gevolgd.

Tevens handhaafde de regering de 24-jaarregel, die bepaalt dat gezinshereniging en gezinsvorming alleen mogelijk is indien de in Denemarken verblijvende partner ouder is dan 24 jaar. Ook de zogeheten verknochtheids-eis geldt nog. Hierbij bekijkt men hoe groot de band is met Denemarken aan de hand van familie, werk en opleiding.

Deze regels vormen nog steeds de vaste kern in het Deense immigratiebeleid, verklaarde de minister van justitie in de Deense pers. De Deense regering gaat ook statistieken bijhouden over gezinsherenigers. Blijkt daaruit dat velen zonder werk blijven, dan heeft de regering zich verplicht om hen aan de slag te helpen.

Overigens bleek eind vorig jaar dat ook de vorige, rechts-conservatieve regering de afgelopen jaren relatief meer immigranten heeft toegelaten dan Nederland.

Lees verder na de advertentie

 
Het bureaucratische puntensysteem voor gezinsherenigers was té omstreden

Deel dit artikel