Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

'Gemeente weet welke zorg burgers nodig hebben'

Home

Wilfried van der Bles

Agnes Wolbert: 'Wethouders voelen de druk van burgers.' © ANP

INTERVIEW - Zorg op maat, zorg in de buurt: de PvdA denkt veel geld te kunnen besparen door veel meer dan het kabinet van plan is zorg uit de AWBZ (volksverzekering voor langdurende zorg) over te hevelen naar de gemeenten.

De gemeente kan beter dan het rijk (of de verzekeraars) overzien wie welke zorg nodig heeft, is het idee. In een alternatief plan maakt de PvdA de gemeenten daarom verantwoordelijk voor alle zorg en ondersteuning die mensen thuis nodig hebben.

Dus niet alleen voor begeleiding en dagopvang, zoals het kabinet wil, maar ook voor bijvoorbeeld palliatieve thuiszorg, specialistische centra voor licht verstandelijk gehandicapten of beschermd wonen voor mensen met psychiatrische problemen.

Alleen intensieve zorg die in instellingen wordt verleend (verpleeg- en verzorgingshuizen, psychiatrische inrichtingen, gehandicapteninstellingen) blijft over als een collectief verzekerd wettelijk recht.

Agnes Wolbert, lid van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer en verantwoordelijk voor het plan, gaf aan Trouw een toelichting.

Waar baseert u het op dat gemeenten veel goedkoper zorg kunnen leveren dan het rijk of de verzekeraars?

Wolbert: "Zorg op maat is goedkoper dan zorg die is gebaseerd op een algemeen wettelijk recht. Maar het gaat mij niet alleen om zorg op maat, maar ook om de samenhang met wonen, werken en welzijn. Je kunt veel vraag naar zorg voorkomen door te zorgen dat mensen goed wonen en dat ze een baan hebben. Werk is het beste middel tegen eenzaamheid.

"Het gaat om complexe hulpvragen. De woning moet worden aangepast, er moet hulp in de huishouding komen, verpleegkundige hulp. Wij vinden dat de gemeenten daarom met alle zorgaanbieders om tafel moeten gaan zitten. Zulke hulp kan alleen als je samenwerkt. Daarom is de PvdA tegen marktwerking in de thuiszorg. Nu besteden gemeenten de huishoudelijke hulp aan, straks ook andere hulp. Dat jaagt de kosten op. De aanbieders verlagen in de concurrentiestrijd wel hun tarieven, maar om winst te maken zullen ze hun productie opvoeren. Kijk naar de ziekenhuizen."

Is het niet beter de verzekeraars ook verantwoordelijk te maken voor langdurige zorg, zoals het kabinet wil? De ervaringen met de overheid zijn niet goed. Denk aan de wachtlijsten.

Wolbert: "Ook bij ons krijgen de verzekeraars verantwoordelijkheid voor langdurige zorg, namelijk voor de zorg die wij in de AWBZ willen laten, zoals de verpleeghuizen.Maar anders dan het kabinet willen wij de verzekeraars voor die zorg geen winst laten maken.

"Voor wachtlijsten ben ik niet bang, als de gemeenten verantwoordelijk worden. Wethouders voelen de druk van hun burgers. Ze zullen direct met schrijnende toestanden worden geconfrontreerd, als ze te veel knijpen op de zorg. Desnoods halen ze het geld voor de zorg weg uit andere begrotingsposten".

In uw plan hebben mensen geen verzekerd recht meer op zorg, zoals in de AWBZ. Ze kunnen niet meer naar de rechter stappen om zorg af te dwingen.

Wolbert: "Jawel, maar in ons plan staat ook dat gemeenten straks wél bepaalde basiszorg moeten aanbieden. Bovendien stellen wij voor dat er een wettelijk recht op een second opinion, als een gemeente zorg weigert.

"Nu al rust op de gemeenten de verplichting in de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) om ervoor te zorgen dat mensen mee kunnen blijven doen. Die verplichting willen wij uitbreiden voor alle mensen die zorgbreed en levenslang afhankelijk zullen zijn van zorg.

"Gemeenten moeten weten wát ze moeten regelen voor hun mensen, hoe ze dat doen, daar gaan ze zelf over. Dat kan van gemeente tot gemeente verschillen."

Deel dit artikel