Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

'Gat in koninkrijk moet dicht'

Home

Van onze parlementsredactie DEN HAAG - Minister Voorhoeve (Antilliaanse en Arubaanse zaken) vindt de instelling van een koninkrijksparlement een 'interessant idee', maar niet snel te realiseren. Hij zei dat gisteren in de Eerste Kamer, waar de senatoren Hirsch Ballin (CDA) en Van de Zandschulp (PvdA) pleitten voor het dichten van het 'democratisch gat' in het koninkrijk.

Het ontbreekt thans aan democratische controle op de besluiten van de koninkrijksregering. Hirsch Ballin, de voorganger van Voorhoeve, noemde dat een 'weeffout in het statuut'. “Er is geen als eenheid optredend orgaan dat democratisch gelegitimeerd is om knopen door te hakken bij meningsverschillen tussen de drie landen”, aldus de CDA-senator.

Er is wel een geschillenregeling, waarbij aan de Nederlandse minister-president het laatste woord is toegekend. Daardoor beschouwen de Antillen en Aruba koninkrijksbesluiten volgens Hirsch Ballin 'als feitelijke onderwerping aan Nederlands oordeel'. De senator noemde het 'eigenlijk ongerijmd' dat het federale staatsverband van het koninkrijk wel één nationaliteit en één staatsvolk kent, maar geen federaal parlementair orgaan heeft'.

Minister Voorhoeve wees erop dat de Antillen zelf, net zomin als Aruba, behoefte hebben het statuut op dit punt te herzien. Ze hebben het voorlopig druk genoeg met de herijking van de onderlinge verhoudingen tussen de vijf eilanden. “Dan is het niet wijs met Nederlandse initiatieven te komen.”

Weliswaar, gaf hij Hirsch Ballin toe, bemoeit het koninkrijk zich met steeds meer zaken die het statuut als interne aangelegenheden van de Antillen en Aruba beschouwt, maar staat hetzelfde statuut die bemoeienis niet in de weg. Daarentegen biedt het zelfs ruimte om problemen, zoals de drugsmisdaad en de wanorde in de staatshuishouding, praktisch aan te pakken.

Deel dit artikel