Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

'Een dier slachten is nooit vriendelijk'

Home

Ingrid Weel

VVD'er Schaap wil de rituele slacht wel diervriendelijker hebben, maar niet verbieden. ©SOPHIE VAN SCHOUWEN

INTERVIEW | De kans dat de senaatsfractie van de VVD de initiatiefwet van de Partij voor de Dieren voor een verbod op de onverdoofde slacht zal steunen, lijkt nihil. Fractievoorzitter Marianne Thieme moet dinsdag in de Eerste Kamer wel heel goede antwoorden geven op de vele kritische vragen die de VVD heeft.

VVD-senator Sybe Schaap heeft vooral moeite met de uitzondering op het verbod die slachters kunnen krijgen als ze kunnen aantonen dat het onbedwelmd slachten wel diervriendelijk kan. "Die ontheffing is wetstechnisch gezien onuitvoerbaar", stelt Schaap. En juist een Eerste Kamer moet 'ondeugdelijke wetten' tegenhouden, benadrukt hij.

"Een slachter moet dan op wetenschappelijke basis bewijzen dat een onbedwelmde slacht diervriendelijk is. Er zijn nu al zoveel verschillende wetenschappelijke inzichten over de huidige rituele slacht, dat het alleen maar zal leiden tot een onophoudelijke academische discussie over wat beter is. Van enige bewijsvoering komt natuurlijk niets terecht."

Waar de VVD zich ook aan stoort is dat de Partij voor de Dieren zelf aandraagt dat joden en moslims nog wel onverdoofd vlees uit het buitenland kunnen importeren en zo toch koosjer of halal vlees kunnen eten. "Marianne Thieme promoot de import. Dat is toch raar? Waarom verbiedt ze ook niet het nuttigen van onbedwelmd vlees? Nu drukt ze het probleem de grens over. Als de slacht elders kan doorgaan, ben je zo inconsequent bezig."

Dierenwelzijn superieur
Als derde argument draagt de VVD-senator de godsdienstvrijheid aan. "Het gaat me te makkelijk om dierenwelzijn superieur te maken aan godsdienstvrijheid." In de Tweede Kamer had de VVD-fractie daar geen moeite mee. Schaap: "Nou, daar is ook wel over gediscussieerd hoor. Zij zagen een oplossing in de ontheffing, waardoor rituele slacht niet wordt verboden, maar wij vinden dat die ontheffing niet zorgvuldig genoeg tot stand is gekomen."

Schaap vreest vervolgdiscussies waarin godsdienstvrijheid ter discussie staat: "Moet jongetjesbesnijdenis dan ook worden verboden? Dit soort vraagstukken zijn niet zwart-wit maar heel ingewikkeld." De VVD'er waarschuwt ervoor om als meerderheid een regel op te leggen aan een minderheid.

Halssnede
De senator heeft geen twijfels dat een onbedwelmde slacht 'minder fijn' is voor dieren. Hij wil dan ook dinsdag voorstellen om verder te kijken hoe de rituele slacht diervriendelijker kan. "Er zijn alternatieven. Bij runderen kun je bijvoorbeeld jongere en dus lichtere runderen gebruiken die eerder bezwijken onder een halssnede."

Dat brengt hem bij zijn vierde bezwaar. "Ik vind het niet goed als de industriële slacht de norm wordt. Want dat gebeurt hierdoor, terwijl er bij de reguliere slacht ook zoveel misgaat. Ik ga staatssecretaris Bleker vragen om voor de gehele slacht een verfijndere regelgeving door te voeren. Vooral bij het pluimvee gaat er veel mis."

Indien de VVD daadwerkelijk Thieme niet steunt, is er zeer waarschijnlijk, dankzij de PVV, PvdA, D66 en GroenLinks, nog wel een meerderheid voor het wetsvoorstel. Maar vooral de PvdA en D66 staan onder druk van hun achterban om de wet niet te steunen. Dat de gemoederen onder voor- en tegenstanders van de wet hoog oplopen blijkt uit de "uitzonderlijk vele emotionele" e-mails die Schaap ontving. "Ik vraag me af of deze briefschrijvers wel eens een slacht hebben gezien. Een dier slachten is namelijk nooit vriendelijk."

Lees verder na de advertentie

 Moet het besnijden van jongetjes dan ook verboden worden?  

Deel dit artikel