Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

'Brandweerinspectie moet strenger'

Home

Van onze correspondent

HARDERWIJK - De Brandweerinspectie moet strenger optreden tegen gemeenten die de regels voor brandveiligheid niet nakomen. Zij moeten eigenaars en bewoners onder druk zetten om de vereiste voorzieningen te treffen.

De commandant van de vrijwillige brandweer in Harderwijk, J. Haken, komt met dit pleidooi naar aanleiding van de aanbevelingen die de Inspectie brandweerzorg en rampenbestrijding van het ministerie van binnenlandse zaken eerder heeft gedaan. De inspectie onderzocht de brand in het kamerverhuurbedrijf in de Harderwijkse binnenstad, waarbij een jaar geleden twee brandweermannen en een bewoner omkwamen.

Het pand voldeed niet aan de voorschriften. Door het plaatsen van voorzetwanden waren holle ruimtes ontstaan, waarin het vuur zich kon ophopen. Dat werd de twee brandweermannen noodlottig.

Hoewel bekend was dat het pand niet brandveilig was, heeft de gemeente zich er vanaf 1979 niet meer mee bemoeid. Harderwijk heeft volgens de Brandweerinspectie een “tolerante en weinig doortastende houding” getoond. Het is daarin bepaald niet de enige gemeente. De inspectie kwam daarom met de aanbeveling dat gemeenten strenger moeten controleren of gebouwen brandveilig zijn.

De gemeente heeft inmiddels lering getrokken uit de dramatische brand. De ongeveer 35 kamerverhuurbedrijven met meer dan vier bewoners worden aangeschreven om hun panden brandveilig te maken. De'officiële norm voor vergunning- en controleplichtige gebouwen ligt op elf of meer bewoners, maar die heeft Harderwijk - in navolging van Den Haag - verlaagd.

De brandweer mag een extra preventiemedewerker aanstellen. Daarnaast proberen de regionale commandanten van Flevoland, Gelderland en Overijssel steun te krijgen voor het opzetten van een regionaal oefencentrum (kosten 20 miljoen gulden). De bestaande centra liggen voor vrijwillige brandweerkorpsen te ver weg.

De brand heeft in Harderwijk en in de brandweerwereld een diepe indruk achtergelaten. De omgekomen brandweermannen, Harm Foppen en Erik Timmer, zijn tijdens twee bijeenkomsten herdacht. In de kazerne is een plaquette met hun namen aangebracht, en het herdenkingsboek 'De keerzijde van een passie' is aan hen opgedragen. Het toch al hechte korps is volgens ondercommandant A. van Engelenhoven door de gebeurtenissen 'één grote familie' geworden.

Deel dit artikel