Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

'Bij VVD lijkt volgen partijbestuur misschien nog wel heiliger dan bij CDA'

Home

Jony Ferket en lid kernteam G500

Mark Rutte, Benk Korthals (L) en Ivo Opstelten tijdens het verkiezingscongres van de VVD. © anp
WEBLOG G500

Verkiezingsprogramma: check. Amendementenboek: check. Kort rokje met jasje: check. Afgelopen weekend was het partijcongres van de VVD. Het laatste congres van de drie partijen waarbij G500 zich heeft aangesloten. G500 zette vooral in op het gebied van pensioenen, duurzaamheid, onderwijs en arbeidsmarkt.

Ook andere leden probeerden amendementen, wijzigingen,  op het verkiezingsprogramma te bewerkstelligen. Wat betekent de 'D' van VVD binnen de partij? In hoeverre hebben individuele leden inspraak op het vaststellen van het verkiezingsprogramma, en wat zijn de verschillen met het CDA en de PvdA? Gemene deler is dat leden bestand moeten zijn tegen procedureel geharrewar dat al ruim vóór het congres begint.  

Een congresganger moet zich goed voorbereiden en keuzes maken: de leeswijzer van de VVD kent maar liefst 600 amendementen op het verkiezingsprogramma. Er waren daarom verschillende themasessies gepland in de ochtend. Voor mij was het gemakkelijk: met een mede G500-deelnemer hadden we via de regio Utrecht een amendement ingediend op het gebied van onderwijs. Verder hadden we binnen G500 een planning wie waar naar toe zou gaan. Anderen hadden het lastiger: een lid van de afdeling Ede rende heen en weer van de ene deelsessie naar de andere om de amendementen uit deze afdeling in te brengen.

Ongeveer de helft van alle ingediende amendementen waren door het partijbestuur aangenomen en in de deelsessies konden indieners en pleitbezorgers van de overige amendementen meer steun zoeken. Was de indiener niet aanwezig of wilde hij of zij het amendement indienen ondanks steun in de zaal, ging het amendement resoluut van tafel en werd het advies van het partijbestuur overgenomen. Bij het CDA bleek het voor mij wel mogelijk om bij afwezigheid van de afdeling Tytsjerksteradiel hun amendement voor het voetlicht te brengen.

Bij de VVD werd in tegenstelling tot het CDA niet met stemkastjes gestemd in de deelsessies. Er bleek ruimte voor 'wheelen en dealen'. Er werd flink gedebatteerd en daarmee afgetast hoe de stemverhoudingen lagen. Na meer discussie kon eventueel per handopsteken worden gestemd. Wanneer er veel steun in de zaal werd getoond voor het amendement werd er opzij gekeken naar een afvaardiging van de programmacommissie of het partijbestuur of 'de strekking' niet toch kon worden overgenomen. Wanneer dit niet het geval was, of bij weinig steun in de zaal, werd aan de indiener gevraagd of hij of zij wel of niet het amendement plenair wilde voorleggen. Er werd benadrukt dit met enige terughoudendheid te doen. Uiteindelijk werd op vier amendementen na alles in de afzonderlijke deelsessies bepaald! In de deelsessies bleek dus veel te halen, maar tijdens het plenaire gedeelte niet meer.

Bij de VVD werden zoals gezegd maar vier amendementen voorgelegd aan het plenaire congres. Daarbij volgden de partijleden bij de stemming het advies van het partijbestuur om amendementen niet over te nemen. Bij de VVD lijkt het volgen van het partijbestuur misschien nog wel heiliger dan bij het CDA. Bij het CDA werden meer amendementen voorgelegd aan het gehele congres. Al werd dit uiteindelijk maar een tiental vanwege tijdsgebrek. Het gerucht gaat dat de laptop en/of de USB-stick met amendementen zoek was.

Het PvdA congres viel bij zowel het CDA als de VVD uit de toon. Hier werd meteen plenair gestemd door zogenaamde 'afgevaardigden'. Deze hadden in totaal 75% van de stemmen in handen, waar individuele leden tezamen de rest uitmaken. Dit zorgt ervoor dat er nauwelijks zeggenschap is van de individuele leden maar de macht in handen ligt van - hoewel veelal ervaren - afgevaardigden. Een 'one man one vote' systeem zoals bij het CDA en VVD biedt meer ruimte voor de individuele leden.

Inspraak voor individuele leden op het verkiezingsprogramma is mogelijk bij de drie partijen, maar de voorbereiding is belangrijk. Het sluiten van dealtjes met andere leden, afdelingen of afgevaardigden binnen de partij loont. Zo ontstaat er meer stemkracht in een deelsessie of eventueel plenair. Veel partijleden komen echter naar het congres om (oude) bekenden te ontmoeten tijdens de pauzes en borrel. Deze laatste onderdelen duurden bij de VVD overigens even lang of misschien wel langer dan het inhoudelijke gedeelte.  

Deel dit artikel