Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

'Belastingdienst heeft informatie over buitenlandse bedrijven niet op orde'

Home

Jan Kleinnijhenhuis

Het kantoor van de Belastingdienst in Den Haag. © Robin Utrecht

Veel van de afspraken die de Belastingdienst de afgelopen jaren maakte met internationale bedrijven zijn slecht gedocumenteerd, aldus de Oeso. 

Vaak ontbreken in de dossiers gegevens over het uiteindelijke moederbedrijf of zustermaatschappijen van het bedrijf waaraan de fiscus een zogeheten ruling afgeeft. Dat blijkt uit onderzoek van de Organisatie van economische samenwerking en ontwikkeling (Oeso) naar de Nederlandse rulingpraktijk.

Lees verder na de advertentie

Het onderzoek van de Oeso gaat over het uitwisselen van belastingafspraken door Nederland met het buitenland. Die uitwisseling is één van de maatregelen die de landen van de Oeso overeen zijn gekomen om belastingontwijking tegen te gaan. Door belastingafspraken te delen hebben landen meer zicht op het fiscale vluchtgedrag van bedrijven, of speciale voordelen die specifieke landen de bedrijven bieden, zo is het idee.

Nederland heeft bij de Oeso aangegeven dat in veel gevallen informatie over de bedrijven waarmee afspraken zijn gemaakt ontbrak. Zo zijn bedrijven eigenlijk verplicht inzicht te geven in hun wereldwijde structuur, zodat de Belastingdienst een volledig overzicht heeft van waar het bedrijf vestigingen heeft. Nederland heeft bedrijven en hun belastingadviseurs benaderd om de ontbrekende informatie alsnog te achterhalen, zo schrijft de Oeso.

Het ministerie van financiën weet niet in hoeveel gevallen de ontbrekende informatie is opgevraagd, meldt het desgevraagd. Het laat ook weten dat er 'geen noodzaak' is om de gegevens in het dossier te hebben.

Voor de jaarwisseling verwacht Nederland 2000 rulings te hebben uitgewisseld met andere landen

Net als meer dan de helft van de 44 onderzochte landen heeft Nederland de oorspronkelijke afspraak om eind vorig jaar al alle rulings uit te wisselen niet gehaald, schrijft staatssecretaris Menno Snel van financiën aan de Tweede Kamer. Nederland is nog bezig is de laatste afspraken met bedrijven te inventariseren, maar volgens Snel zullen voor de jaarwisselling alle ruim 2000 rulings uitgewisseld zijn.

De vertraging zit hem vooral in het feit dat Nederland zo veel afspraken maakt met bedrijven. Ruim een vijfde van alle belastingafspraken die de 44 landen uit het Oeso-onderzoek met elkaar moeten delen, zijn voor rekening van Nederland. Volgens het ministerie van financiën komt dat doordat Nederland 'een lange historie kent van het geven van zekerheid vooraf'.

Extra mankracht

Wel is duidelijk dat Financiën de afgelopen tijd veel energie heeft gestoken in het verzamelen van de belastingafspraken die het moet uitwisselen. In 2016 werkten er vijf man voltijds aan het project, vorig jaar is dat aantal meer dan verdrievoudigd. De Oeso vermeldt dat meer dan honderd belastinginspecteurs handmatig door 13.000 rulings zijn gegaan om te zoeken naar afspraken die uitgewisseld moesten worden.

Ruim een vijfde van alle be­las­ting­af­spra­ken die de 44 landen uit het onderzoek met elkaar moeten delen, zijn voor rekening van Nederland

Vooral de rulings die niet centraal afgegeven worden bleken lastig te identificeren. Een deel van de afspraken die de Belastingdienst maakt wordt gecontroleerd door een speciaal team van inspecteurs, maar het overgrote deel van de rulings wordt afgegeven door lokale inspecteurs. Daardoor is het moeilijk voor de fiscus om overzicht te krijgen wat er zoal is afgesproken met bedrijven. Inmiddels is dat wel gebeurd, zo schrijft staatssecretaris Snel aan de Kamer.

Opvallend is dat Nederland voor een omstreden type ruling - de zogeheten 'informeel kapitaalrulings' - geen duidelijkheid geeft hoe vaak die afspraak is gemaakt. Dit voorjaar bleek dat ambtenaren hiervoor intern waarschuwden: zij spraken over het bewust 'trekken van gaten' in de belastingheffing. Alle oude 'informeel kapitaalrulings' zijn bij de Oeso niet apart vermeld, maar Nederland zegt toe dat voor afspraken vanaf 1 juli van dit jaar wel te zullen doen. Volgens het ministerie van financiën is dat geen fout geweest, en kunnen buitenlandse belastingdiensten uit de uitgewisselde rulings opmaken wanneer er sprake is van een informeel kapitaalruling.

Deel dit artikel

Voor de jaarwisseling verwacht Nederland 2000 rulings te hebben uitgewisseld met andere landen

Ruim een vijfde van alle be­las­ting­af­spra­ken die de 44 landen uit het onderzoek met elkaar moeten delen, zijn voor rekening van Nederland