Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

'Acceptabel alternatief ligt klaar voor pgb'

Home

Wilfried van der Bles

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Edith Schippers (R) en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Marlies Veldhuijzen van Zanten (L) tijdens de behandeling van de begroting van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport in de Tweede Kamer in Den Haag. © ANP

Bakken kritiek kreeg ze het afgelopen halfjaar over zich heen, staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van volksgezondheid. Ze werd aan de schandpaal genageld, omdat ze het persoonsgebonden budget (pgb) gaat afpakken van zieke en gehandicapte mensen.

Maar het kan verkeren. Opeens lijkt er een kentering gaande in het denken over de staatssecretaris. En dat komt uit onverwachte en onverdachte hoek: de belangenvereniging van budgethouders Per Saldo. Alina Saers, directeur van Per Saldo, bevestigt desgevraagd dat ze positiever is geworden over de staatssecretaris. "Ik ben haar gaan waarderen. .Al gaat het in kleine stapjes, voor ons ziet het er steeds beter uit."

Saers doelt op de laatste brief van de staatssecretaris waarover de Tweede Kamer volgende week een debat zal voeren. Op de website van Per Saldo schrijft zij dat er over twee jaar, wanneer 90 procent van de huidige budgethouders hun pgb zal verliezen, een 'acceptabel alternatief voor het pgb klaarligt'.

In principe zijn mensen die hun pgb verliezen weer aangewezen op de gewone thuiszorg. Maar als die de gevraagde zorg niet kan leveren, kunnen zij een beroep doen op een speciale vergoedingsregeling. Dan moeten ze wel minimaal tien uren zorg per week nodig hebben. Bovendien moeten ze een zorgplan indienen om te toetsen of het beroep op de speciale vergoedingsregeling terecht is.

Met die 10-uren-grens is Saers het niet eens. Ook cliënten die minder uren zorg nodig hebben, kunnen zwaar in de problemen komen als ze hun persoonsgebonden budget verliezen. Maar Saers heeft goede hoop dat die 10-uren-grens van tafel gaat. "Veldhuijzen schrijft dat als mensen niet de zorg krijgen die zij willen, zij ook in aanmerking komen voor de regeling. Ze is de bocht al aan het nemen."

Saers vindt dat Veldhuijzen de pgb-houders onnodig veel angst heeft aangejaagd. "Had Veldhuijzen onze voorstellen voor aanpak van fraude en oneigenlijk gebruik vanaf het begin overgenomen dan waren we nu verder geweest. Ik begrijp het wel. Van het kabinet moest ze die ingreep in het pgb doen. In de zomer is ze gaan nadenken: hoe kan ik dit repareren?"

De mild gestemde Saers begrijpt dat de oppositie in de Kamer minder mild is: "Inhoudelijk spreekt Veldhuijzen de taal van de dokter. Maar in de Kamer kan ze niet zo praten als ze zelf wil. Dat knelt.

Deel dit artikel