Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Windmolen ver op zee kan veel goedkoper

Groen

Vincent Dekker

Het prijsverschil tussen de 18 km-zone en IJmuiden Ver is in een jaar gehalveerd. Een verdere forse daling lijkt reëel. © Noordzeeloket/VD
WEBLOG

Windmolens ver op zee worden wellicht amper duurder dan die dicht bij de kust. Dat beweerde ik een maand geleden al en nu lijkt ECN me in een nieuw rapport bij te vallen.

Minister Kamp wil nieuwe windmolenparken op 18 kilometer uit de Noord- en Zuid-Hollandse kust. De kustgemeenten zijn mordicus tegen, want de 200 meter hoge molens gaan de oneinidigheid van de zee achter tralies zetten. Verhuis de molens naar een plek, IJmuiden Ver, op 80 kilometer uit de kust, luidt hun pleidooi. "Te duur", zegt Kamp, die het prijsverschil vorig jaar op 3 miljard euro liet berekenen.

Inmiddels zijn we slechts een jaar verder en is het prijsverschil al vrijwel gehalveerd, tot 1,6 miljard, aldus onderzoekers van ECN. Nog altijd te duur, schrijft Kamp nu in een brief aan de Tweede Kamer, verwijzend naar een nieuw rapport van ECN. Maar dat staat bol van de hints dat die 1,6 miljard nog veel lager kunnen uitvallen. Hieronder enkele voorbeelden.

Niet gevraagd
"Géén onderdeel van de vraagstelling is waar en hoe windenergie tegen de laagste kosten gerealiseerd kan worden, noch is gevraagd hoe het net op zee optimaal kan worden uitgerold met het oog op mogelijke ontwikkelingen na 2023", schrijft ECN.

Wat niet wordt gevraagd is vaak heel interessant, zie de box onderaan. Want het antwoord zou wel eens ongewenst kunnen zijn. En dat ECN deze opmerking maakt, is al een hint dat er goedkopere oplossingen denkbaar zijn. De ontwikkelingen na 2023 gaan bovendien vrijwel zeker richting grote parken verder weg in de Noordzee. Dan heb je dus een heel fors kabelnet richting de kust nodig. Daarin past IJmuiden Ver veel beter dan dicht bij de kust.

Het is eigenlijk goedkoper
"Aangezien windparken naar verwachting langer in bedrijf zullen blijven dan 15 jaar, zullen de gemiddelde productiekosten over de hele levensduur ... lager liggen dan deze waardes."

In alle berekeningen wordt nog uitgegaan van 8,4 per kWh, terwijl Borssele 1 al op 7,27 cent uitkomt en Kamp in zijn brief aan de Kamer meldt: "De biedingen voor de tweede tender voor Borssele lijken de dalende tendens in de kosten van windenergie op zee te bevestigen."

Grotere turbines
"De daling is het kostenverschil van 3,0 miljard euro naar 1,6 miljard euro wordt grotendeels veroorzaakt door de lagere kapitaalslasten en de commerciële inzetbaarheid van turbines in de 6 tot 8 MW-klasse. Deze turbines maken het beter mogelijk om de voordelen van IJmuiden Ver, zoals hogere windsnelheid, te benutten en de nadelen van IJmuiden Ver, zoals de grotere afstand, te beperken."

Vorig jaar werd nog gerekend met 3-5 MW molens. In één jaar is dat dus gemiddeld verdubbeld. En nu stopt de ontwikkeling?? Nee dus, Siemens heeft al 10 MW molens in de aanbieding, en ook daar houdt het niet bij op. Grotere turbines is een groter voordeel voor IJmuiden Ver.

Rente hoog ingeschat
"De discontovoet is niet aangepast en bedraagt daarmee 5,5%. Een aanpassingen naar 4,5% conform de meest recente voorschriften heeft nagenoeg geen effect op de omvang van de verschillen tussen de alternatieven," zo citeert ECN een ander bureau, Decisio.

Wat is 'nagenoeg': een paar honderd miljoen? Dat kan samen met het voordeel van grotere turbines net genoeg zijn om de schaal naar IJmuiden Ver door te laten slaan. En wie zegt dat 4,5 % de huidige norm is? Mijn hypotheekrente voor tien jaar vast bedraagt nu 1,64 %, zonder staatsgarantie...

Winnend bod lager
"De kosten van wind op zee die in deze notitie genoemd worden, zijn de kosten waartegen het merendeel van de geïnteresseerde partijen rendabel een windpark kunnen ontwikkelen. In een tender zal het winnende bod naar verwachting lager liggen. [Door concurrentiedruk] acht ECN het goed mogelijk dat de kosten van wind op zee in de komende jaren weer afwijken van de cijfers die in deze notitie genoemd worden....
Sinds 2015 lijken de ontwikkelingen in de wind-op-zeesector in een versnelling terecht gekomen te zijn. Discussies over de accuraatheid van kostencijfers over wind op zee zijn gebaat bij het rekenschap geven van de snelle ontwikkelingen in de sector."

ECN zegt het diverse keren: 'het kan goedkoper worden', 'het wordt goedkoper', 'het zal goedkoper blijken', 'het is al goedkoper'. En tot slot heeft ECN kennelijk behoefte aan de opmerking dat we ons 'rekenschap moeten geven van de snelle ontwikkelingen in de sector'.

Hoeveel hints heeft de Tweede Kamer nodig?

Deel dit artikel