Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Voorlopig geen proefboringen naar steenkoolgas in Oost-Nederland

Groen

Marco Visser

© Thinkstock

De proefboringen naar steenkoolgas in de Oost-Nederland zijn voorlopig van de baan. Het Australische bedrijf Queensland Gas Company heeft om onbekende reden zijn opsporingsvergunning voor Gelderland en Overijssel ingetrokken, zo heeft het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie laten weten.

De Gelderse gedeputeerde Annemieke Traag (D66) noemt het besluit een zegen voor de inwoners en het milieu. De Gelderse Milieufederatie hoopt dat ook de plannen voor vergelijkbare boringen naar schaliegas in onder meer Noord-Brabant nu van tafel kunnen.

Boren naar steenkool- en schaliegas is omstreden omdat ervaringen in het buitenland wijzen op grote risico's voor het milieu. Zo toonde onderzoek van de Amerikaanse Cornell University onlangs aan dat bij de winning van schaliegas grote hoeveelheden methaan vrijkomen. Methaan is een van de krachtigste broeikasgassen. Het waterschap Rijn en IJssel vreest dat bij de boringen naar steenkoolgas het grondwaterpeil verandert en wordt besmet met radioactieve deeltjes.

Het is nog niet bekend of andere bedrijven de concessie van Queensland Gas Company willen ondernemen. De Gelderse Milieufederatie gaat ervan uit dat dit in ieder geval minder aantrekkelijk dan eerst is geworden, nu de maatschappelijke weerstand zichtbaar breed is geworden.

Deel dit artikel