Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Vooral rijke landen halen water uit arme, droge landen

Groen

Marco Visser

De VS haalt relatief weinig water uit het buitenland. De water voetafdruk van Europese landen bestaat juist voor een groot deel uit 'extern' water. De volledige grafiek is te zien via de link in het artikel.

Rijke landen als Nederland die water uit droge landen in Afrika en Zuid-Amerika halen, het lijkt een onbestaanbare praktijk. Toch is dat precies wat er gebeurt als een Nederlandse consument een pak koffie of een T-shirt koopt, zo toont een grote studie naar de mondiale 'water footprint' van de Universiteit Twente aan.

De 'water-voetafdruk' gaat uit van het complete zoetwaterverbruik van een land, bedrijf of individu. Wie een kop koffie drinkt, gebruikt water uit de kraan (interne water voetafdruk), maar ook het water dat is verbruikt voor de productie van koffiebonen (externe water voetafdruk). Uit een analyse van het wereldwijde watergebruik tussen 1996 en 2005 blijkt dat het juist de waterrijke landen in het noorden van Europa zijn die een beroep doen op de watervoorraad in gebieden met schaarste, zo betogen de onderzoekers in de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

De 'water-voetafdruk' van Nederland bestaat voor 95 procent uit buitenlands water, bijna het hoogste percentage in Europa. Maar dat is 'geen eerlijke vergelijking', zegt onderzoeker Arjen Hoekstra. Hij wijst er op dat elk klein land met een hoge bevolkingsdichtheid een voetafdruk heeft die groter is dan de landsgrenzen doen vermoeden.

Ter illustratie: Nederlanders gebruiken jaarlijks ongeveer 1400 kubieke meter water. Dat komt neer op een dagelijks gebruik iets meer dan 3800 liter per dag. Amerikanen verbruiken jaarlijks 2500 kubieke meter; 6800 liter per dag. Toch halen de VS relatief veel minder water uit het buitenland dan Nederland.

De waterafdruk wordt vooral bepaald door de consumptie van graanproducten (27 procent) en vlees (22 procent). Om die reden verbruiken rijke landen over het algemeen meer water dan ontwikkelingslanden. Toch zijn er uitzonderingen. Niemand heeft zulke grote water-voetafdrukken als de inwoners van Niger en Bolivia. "Dat komt door hun inefficiënte waterverbruik", zegt Hoekstra. "De landbouw daar heeft een enorm lage opbrengst per gebruikte watereenheid."

De verwachting van de onderzoekers is dat China in de nabije toekomst een steeds groter beroep gaat doen op landbouwgrond in Afrika. Wie bedenkt dat landbouw maar liefst 92 procent van de totale wereldwijde voetafdruk beslaat, begrijpt dat China daarmee een grote claim zal leggen op het water in deze droge gebieden.

Deel dit artikel